Author profile picture

Het Evoluon staat te koop. Het ideale moment, aldus Provinciale Staten van Brabant, voor een pleidooi om daar een nationaal museum voor design in te vestigen. Een motie met die strekking werd vrijdagmiddag met grote meerderheid aangenomen.

Het provinciebestuur gaat nu bij de minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) aandringen op zo’n museum. Eindhoven wijst er al jaren in Den Haag op dat er geen enkel Rijksmuseum beneden de grote rivieren is gevestigd. Daar zou de oprichting van een Nationaal Designmuseum verandering in kunnen aanbrengen.

Lees ook: Evoluon idelae plek voor Regiobestuur

(tekening van Winy Maas voor de herinrichting van de binnenstad, met de suggestie om het Evoluon te verplaatsen naar de binnenstad. Lees er hier meer over)

De motie roept betrokkenen ook op om “met Philips, gemeente Eindhoven, Designacademy en andere partners zoals bijvoorbeeld ASML, in overleg te treden”. De fracties van VVD, SP,D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van CDA, PVV en CU-SGP stemden tegen.

In de motie wordt geconstateerd dat Eindhoven de ideale stad is voor zo’n museum, getuige onder meer het succes van Dutch Design Week. “Het Evoluon is een bovendien van de meest beeldbepalende gebouwen van Eindhoven, de Brainportregio, Brabant en Nederland. In opzet was het een plaats waar techniek, innovatie en design werd getoond aan de mensen. Design is één van de profileringspunten van de Brainportregio, een museum van nationaal niveau kan fors bijdragen aan profiel en uitstraling van de regio.”

De indieners van de motie verwachten ook dat met een nationaal designmuseum zowel het vestigingsklimaat als de toeristische aantrekkelijkheid van de stad verbeterd zal worden. Bovendien zou het museum kunnen voorkomen dat de verkeerde partijen aan de haal gaan met het Evoluon: “Het Evoluon blijkt een gewild object te zijn waarbij vele ideeën niet profielversterkend voor de regio zijn.”