Figuur: Ontwikkeling werkgelegenheid in de industrie per Coropgebied (2010-2015). Bron Bureau Stedelijke Planning, o.b.v. data Lisa
Author profile picture

De industrie ontwikkelt zich positief. Met name waar deze onderdeel is van topsectoren zoals high tech, life sciences & health en agri & food. Hierdoor heeft de industriële werkgelegenheid in de afgelopen jaren vooral in Zuidoost-Brabant, de regio Leiden en Bollenstreek en de Veluwe een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Door diverse ontwikkelingen is de verwachting van Bureau Stedelijke Planning dat deze ontwikkeling zich versterkt voortzet. Dit vraagt om hoogwaardige bedrijfsruimten en bedrijventerreinen, ook in de hogere milieuhindercategorieën.

In de afgelopen vijf jaar nam het aantal banen in de industrie met name toe in Zuidoost-Brabant (+7%). De regio Leiden en Bollenstreek (5%) en de Veluwe (+4%). Dit hangt samen met de hier gevestigde topsectoren: Eindhoven (High Tech), Leiden en Oegstgeest (Life sciences & Health) en Wageningen (Agri & Food). Bovenstaand figuur: Ontwikkeling werkgelegenheid in de industrie per Coropgebied (2010-2015). Bron Bureau Stedelijke Planning, o.b.v. data Lisa.

Werkgelegenheid in de industrie groeit in innovatieve clusters

De industrieën zijn hier onderdeel van clusters waar onderling verbonden bedrijven gebruik maken van dezelfde leveranciers, kennisuitwisseling en vergelijkbare technologieën. Deze clusters zijn vaak erg concurrerend, hebben een goed economisch groeipotentieel en kennen een sterke vraag naar vastgoed.

Een bovengemiddelde vraag naar nieuwe bedrijfsruimten en bedrijventerreinen

Volgens Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning, heeft de industrie te maken met een toenemende vraag naar complexe maatwerkproducten en kortere levertijden. “Wij verwachten dat door deze ontwikkeling clustering steeds belangrijker wordt. Met name in de regio’s waar sprake is van industriële activiteiten in topsectoren zal sprake zijn van een bovengemiddelde vraag naar nieuwe bedrijfsruimten en bedrijventerreinen”

De industrie is zeer conjunctuurgevoelig en kan dus optimaal profiteren van de huidige economische groei. Ook de zogenaamde ‘reshoring’ draagt hier een steentje aan bij. Steeds meer bedrijven halen hun productie terug naar Nederland. Dit komt doordat klanten steeds hogere kwaliteit, maatwerk en kortere levertijden wensen. Ook worden er nieuwe eisen aan het productieproces gesteld. Daar komt bij dat de loonkosten in de lageloonlanden stijgen en er sprake is van hogere faal- en transportkosten. Bovendien wordt de productie steeds meer geautomatiseerd en zijn slimme toepassingen relevant.

Door technologische ontwikkelingen zoals 3d printen zal de industrie zich meer gaan richten op maatwerk en minder op grote volumes. Dit heeft effect op de vraag naar vastgoed. Deze zal zich in mindere mate richten op grote productiehallen en meer op kleine en middelgrote gebouwen. De ontwikkelingen leiden daarnaast tot minder behoefte aan traditionele bedrijfshallen, maar vragen meer om hoogwaardige objecten, inclusief laboratoria, cleanrooms en datacenters.

Bron: Bureau Stedelijke Planning