Nienke Meijer - Foto © Rien Meulman
Author profile picture

Twee nieuwe technische Masteropleidingen bij Fontys

In een document met 200 handtekeningen heeft de Brainportregio afgesproken het aantal afgestudeerden in technologie- en IT-opleidingen in 2025 verdubbeld te hebben. Dat is hard nodig vanwege het grote tekort aan technici op de arbeidsmarkt. Brainport heeft het, vanwege de rol van de hightech maakindustrie, op dit vlak extra zwaar te verduren.

Bestuursvoorzitter van Fontys en bestuurslid van Brainport Nienke Meijer zal de afspraken, als drijvende kracht achter het document, maandag bij de opening van de Dutch Technology Week officieel presenteren. Voor de ondertekenaars van het “Brainport Talent & Skills Akkoord” is de afspraak een concreet vervolg op de Brainport Nationale Actieagenda, die vorig jaar aan het kabinet werd aangeboden. Meijer: “Het bijzondere aan deze overeenkomst is dat niet instanties maar de bestuurders en de ceo’s op persoonlijke titel hun handtekening onder het document hebben gezet. Dat maakt het voor elk van hen tot een persoonlijk commitment.” Meijer noemt dat typisch-Brainport: “Persoonlijke betrokkenheid en met medewerking van bedrijfsleven, overheid en onderwijs.”

De impact kan niet anders dan groot zijn, zegt de Fontys-bestuursvoorzitter. “Met die 200 ondertekenaars wordt meteen ook schaal gerealiseerd. Die 200 bestuurders zijn verantwoordelijk voor meer dan een half miljoen inwoners, voor meer dan 200.000 leerlingen en studenten en voor meer dan 200.000 medewerkers. Ook dat maakt dit akkoord echt anders dan wat er elders in het land gebeurt.” Meijer verwacht dat de afspraken leiden tot nog meer “bedrijfstakoverstijgende leerkansen” voor werknemers in de regio. “We maken werkelijk de weg vrij voor een leven lang leren. En daarbij accepteren we dat een werknemer daardoor wellicht ook eerder op zoek zal gaan naar een nieuwe baan bij een ander bedrijf.

Nieuwe masteropleidingen

De onderwijsafspraken gelden voor basisscholen, middelbare scholen, beroeps- én hoger onderwijs. Fontys doet direct een duit in het zakje met de start – in september 2019 – van twee nieuwe masters: eentje gericht op verdieping van de kennis voor mensen die al een technische achtergrond hebben, de ander juist voor mensen die vanuit een heel andere omgeving een switch willen maken naar technologie.