Author profile picture
(foto Elly Reijnen)
(foto Elly Reijnen)

Een innovatief, op technologie gericht creatief centrum voor open innovatie, merkwaardig genoeg ontbrak dat nog in Eindhoven. En dus kon wethouder Staf Depla (economie, werk en inkomen) bij de opening van STRP Biënnale het Bean Open Lab officieel openen.

Bean lab is een initiatief van drie grote regionale partijen: Greenhouse Group, Fontys Hogeschool ICT en STRP. Het is volgens de oprichters voor het eerst dat bedrijfsleven, onderwijs en de culturele sector elkaar vinden in een dergelijk Open Lab. Nog voor de start zijn er ook al vergevorderde gesprekken over aansluiting van andere partijen zoals de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), SintLucas en MU Eindhoven. “Daarmee ontstaat precies de krachtenbundeling die nodig is om tot succesvolle innovaties te komen. The brains, the balls, the hands & the heart vinden elkaar in het Bean Open Lab.”

Kennisdeling
Het doel is om de innovatieve slagkracht van de hele regio een impuls te geven door kennisdeling en samenwerking op het gebied van kunst, technologie en design. Naast de drie ‘founding fathers’ worden andere regionale partijen uitgenodigd om te participeren in Bean. “Het is een Open Lab dus de deur staat letterlijk open”, aldus Max den Dopper van Greenhouse Group.

depla
(foto Bianca van Kaathoven)

Admirant
Het Bean Open Lab is fysiek gevestigd bij Greenhouse Group in de Admirant en bij Fontys Hogeschool ICT in Eindhoven, maar zal zijn activiteiten net zo gemakkelijk op andere plaatsen laten opbloeien. “We hebben de boon hier geplant maar hij kan in principe alle kanten op groeien. Graag zelfs, want kruisbestuiving laat zich niet inperken”, zegt Eric Slaats van Fontys Hogeschool ICT. “Bij Fontys beschikken we ook over de nodige faciliteiten én de attitude om in een open omgeving met diverse partners te innoveren. ICT is méér dan techniek en steeds vaker de motor achter maatschappelijke vernieuwing.”

Medewerkers en studenten van de drie organisaties zullen samen aan diverse projecten werken met de nieuwste technologie. Met het doel en verwachting dat hieruit meerdere startups ontspruiten. “Wat ons betreft, vindt de geboorte van de nieuwe Mark Zuckerberg of Alexander Klöpping plaats in Bean Open Lab. Probleem is nu nog vaak dat geld, kennis en verbeeldingskracht elkaar moeilijk weten te vinden. Bij Bean Open Lab is dat juist het vertrekpunt”, vertelt Den Dopper. Angelique Spaninks van STRP: “Het voordeel van samenwerken in zo’n Open Lab is dat het niet a priori gaat om het verdienen van centen of studiepunten. De vrije verbeeldingskracht van de deelnemers is een veel betere drijfveer”.

Nebula
De eerste collectieve vrucht van de samenwerking, de Data Transform Installatie Nebula, is te zien tijdens STRP Biënnale (tot 29 maart in het Klokgebouw in Eindhoven). Nebula neemt je op in de Melkweg. Met behulp van persoonlijke data die je deels bewust aanlevert en deels onbewust vrijgeeft, wordt een kosmos gecreëerd waar verschillende stelsels tot leven komen en die ieder invloed uitoefenen op het grotere geheel.

Bron: Brainport