ASML gaat leerlingen helpen bij vakken die ze later nodig hebben als ze de techniek in willen, Foto Pixabay
Author profile picture

De jeugd heeft de toekomst. Daar zal iedereen het over eens zijn. De coronacrisis heeft die toekomst echter wel onzekerder gemaakt. Vooral kinderen die toch al een onderwijsachterstand hadden, betalen de rekening van de schooluitval. Het Veldhovense technologieconcern ASML heeft besloten daar wat tegen te ondernemen. Samen met het centrum voor zorg en onderwijs Spectrum Brabant organiseren ze een gratis bijlesprogramma onder de naam “Eerlijke Kansen”.

Het is bedoeld voor alle middelbare scholen in de regio Brainport Eindhoven. Volgens ASML is het enthousiasme onder de eigen medewerkers enorm. Voor de extra bijlessen hebben zich tientallen vrijwilligers aangemeld, meldt de chipmachinefabrikant vandaag.

Het doel is om dit jaar tenminste 400 uur bijles te verzorgen in exacte vakken als natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Een pilot in februari is volgens ASML en Spectrum Brabant succesvol verlopen. Die pilot bestond uit 10 medewerkers van ASML, die hun kennis deelden met 10 leerlingen uit het middelbaar onderwijs.

Eerlijke en gelijke kansen

“Onderwijs is erg belangrijk voor ons als kennisbedrijf”, zegt Janneke Snoeijen, programma manager community engagement Educatie bij ASML. “We zien dat onderwijsachterstanden sneller groeien door de coronacrisis, zeker bij kwetsbare leerlingen. Met dit programma helpen we dat gat te dichten.”

Het aanbod van ASML en Spectrum Brabant is er voor álle leerlingen die een achterstand hebben opgelopen. Dat kan zijn door schooluitval vanwege corona, maar ook door bijvoorbeeld ziekte, onvoldoende financiële draagkracht, of psychosociale problemen.

De leerlingen kunnen zich niet rechtstreeks aanmelden, maar worden verwezen door scholen, hulpverlenende en/of sociale instanties, die de kwetsbare kinderen in beeld hebben.

Samen zijn we sterk

Voor de kosteloze bijlessen krijgen de medewerkers van ASML eerst een cursus van Spectrum Brabant. Daarna worden ze gekoppeld aan leerlingen. De bijlesreeks start met een intake- en kennismakingsgesprek, waarna maximaal 6 online bijlessen volgen. De lessen kunnen in het Nederlands of het Engels worden gegeven.

Chantal Drossaert, projectmanager bij Spectrum Brabant is enthousiast: “Onderwijsachterstand kan verschillende oorzaken hebben, maar het wordt nu verergerd door de coronacrisis. Wij zijn daarom enorm trots dat onze samenwerking met ASML tot dit mooie project heeft geleid. Wij hopen dat andere organisaties en bedrijven geïnspireerd raken, want alleen samen hebben we de slagkracht om de onderwijsachterstand in Nederland aan te pakken.”

IMC Weekendschool is een stichting die scholieren al jaren laat zien hoe het er in de praktijk uitziet

Meer initiatieven

Het bedrijfsleven betrekken bij het onderwijs heeft in het verleden vaker succes gehad. Denk bijvoorbeeld aan het geweldige werk van IMC Weekendschool die al jaren bedrijfsbezoeken en gastlessen organiseren voor kinderen van 10 tot 14 jaar op het gebied van onder andere recht, journalistiek, filosofie, kunst en ondernemen.

Voor leerlingen blijkt het vaak heel inspirerend om te ervaren hoe je schoolkennis kunt gebruiken in het echte leven, maar ondertussen kan het voor docenten net zo goed een eyeopener zijn. Die weten namelijk vaak net zo min wat het praktische nut is van een wiskundige formule of een natuurkundige wet. Andere private initiatieven in deze richting zijn bijvoorbeeld Jet-Net en Tech-Net of Bedrijf in de Klas van Martha Hoebens.

Het hoofddoel is natuurlijk jongeren te helpen, maar bedrijven zelf beseffen zich steeds vaker dat zij zelf ook baat hebben bij dit soort interacties. Zo helpen de ASML-medewerkers die meedoen aan het Eerlijke Kansen-project in zekere zin ook hun eigen werkgever. Want als scholieren worden gestimuleerd vast te houden aan vakken als natuur-, wis- en scheikunde dan kan het tekort aan technisch personeel misschien worden opgelost.

Dat het in Nederland ontbreekt aan voldoende technisch talent is ASML al langer een doorn in het oog. Lees hierover ook een interview met Innovation Origins-columniste Helen Kardan.