© ASML
Author profile picture

ASML, Nikon en Carl Zeiss hebben een einde gemaakt aan hun langslepende conflict over het misbruik van patenten. ASML en Zeiss betalen Nikon €150 miljoen, als onderdeel van een uitgebreide regeling van alle juridische procedures over de octrooien voor lithografieapparatuur en digitale camera’s. In een toelichting wijst ASML’s CEO Peter Wennink op de kosten en de tijd van alle juridische procedures. “We willen de strijd aangaan op de markt, niet in de rechtszaal.”

De afspraak, nu vastgelegd in een Memorandum of Understanding met de bedoeling alles in februari definitief te maken, is een bindende overeenkomst die betrekking heeft op alle hangende geschillen tussen Nikon, ASML en Zeiss in Europa, Japan en de Verenigde Staten, inclusief bij de Amerikaanse International Trade Commission. Naast de betaling van €150 miljoen omvat de overeenkomst wederzijdse royaltybetalingen van 0,8% over de verkoop van lithografiesystemen gedurende 10 jaar.

“We willen de strijd aangaan op de markt, niet in de rechtszaal.”

Het conflict laaide in april 2017 op, toen Nikon ASML een rechtszaak aanspande vanwege vermeende inbreuk op patentrechten van het Japanse concern. Nog geen week later zette ASML de tegenaanval in, eveneens met een rechtszaak over vermeende patenbreuken. Volgens CEO Peter Wennink had ASML destijds “geen andere keus”, nadat Nikon jarenlang weigerde in gesprek te gaan met het Veldhovense bedrijf.