Fontys © IO
Author profile picture

Fontys Hogeschool Engineering heeft een 3D-metaalprinter in huis, die niet alleen waardevol is voor het onderwijs, maar ook op interesse van het bedrijfsleven kan rekenen. Deze interesse heeft ertoe geleid dat ASML de printer nu cofinanciert om samen met Fontys te gebruiken voor praktijkgericht onderzoek en het printen van complexe prototypen en producten.

De samenwerking tussen ASML en Fontys is een mooi voorbeeld van de manier waarop bedrijfsleven en onderwijs steeds vaker de handen ineenslaan, om de innovatiekracht van beide partijen te versterken. Kern van deze samenwerking is het doen van praktijkgericht onderzoek, dat zich bijvoorbeeld richt op het maken van complexe producten. Met conventionele technieken is dit vaak niet mogelijk.

3D-printlab voor onderwijs en bedrijfsleven
Met 3D-printing zoekt Fontys aansluiting bij vraagstukken uit het bedrijfsleven. De technologie biedt studenten de kans om nieuwe en baanbrekende oplossingen te bedenken. Met de kennis over 3D-metaalprinten kunnen zij een bijdrage leveren aan het vergroten van de concurrentiekracht van de hightech industrie in de regio. Robert Swinckels (Test Facilities) en Edwin Krijnen (Sensors) van ASML hebben afspraken gemaakt met Eric Rutjens en Sjef van Gastel van Fontys Centre of Expertise HTSM, over de onderzoeken die in de komende tijd worden uitgevoerd.

Het Fontys Centre of Expertise High Tech Systems & Materials (HTSM) heeft in Eindhoven 3D-printlab ingericht, waar naast de 3D-metaalprinter ook 3D-kunststofprinters en 3D-scanningtechnologieën aanwezig zijn.

(bron: persbericht Fontys.)