Het geografische gebied van het onderzoek met in het rood het epidemisch gebied rond Codogno. © Int. J. Geo-Inf.
Author profile picture

Officieel deed het coronavirus op 21 februari van dit jaar zijn intrede in Lombardije. Op die dag maakten de Italiaanse autoriteiten bekend dat 14 mensen in Lombardije (en twee in Veneto) waren besmet met de infectiestof. Een man stief dezelfde dag nog aan het virus. Daarna was er geen stuiten meer aan. De Noord-Italiaanse regio, waarvan Milaan de hoofdstad is, is wereldwijd vermoedelijk het ergst door Covid-19 getroffen. Het aantal slachtoffers tot dusverre ligt om en nabij de 17.000. 

Besmettingen begonnen dagen eerder

Onderzoekers van de polytechnische universiteit van Milaan hebben een innovatieve en data driven methode ontwikkeld die laat zien dat de eerste besmettingen al dagen eerder waren opgetreden zonder dat de gezondheidsdienst er weet van had. De uitkomst is te lezen in het International Journal of Geo-Information.

Stijging van 112-oproepen en ambulanceritten begint vanaf 15 februari. ©Int. J. Geo-Inf.

Daartoe hebben de onderzoekers de gegevens gebruikt van de regionale noodhulpdienst, die binnenkomende oproepen (noodnummer 112) aanneemt en ambulances op pad stuurt. De studie concentreerde zich op die noodroepen waarvan sprake was van ademhalingsproblemen. In de periode 1 januari-23 maart ontving de Lombardijse noodhulpdienst ruim 205.000 telefoontjes. Het ging in bijna 18 procent van deze gevallen om ademhalingsproblemen.

De studie concentreerde zich op die noodroepen waarvan sprake was van ademhalingsproblemen.

De oproepen werden ook onderscheiden naar locatie. Lombardije, waar 10 miljoen mensen wonen, werd opgedeeld in clusters van ongeveer 100.000 inwoners. Ook werd de leeftijd van de patiënt meegenomen in het onderzoek door leeftijdscohorten aan te wijzen die varieerden van 0-40 jaar tot 90+ en alles wat ertussen zit. 

Doel was de spatiotemporal evolution te meten (verandering in tijd en ruimte). Ofwel: aangeven welke plekken in Lombarije eerder door het virus waren getroffen en hoe het virus zich in de tijd verspreidde. 

Cluster rond Codogno

Ambulances die uitrukten voor oudere patiënten met ademhalingsproblemen namen vanaf de tweede week van februari aanzienlijk toe. Hoewel de allereerste Italiaanse patiënt op 21 februari in het ziekenhuis van de gemeente Codogno werd opgenomen, blijkt uit de data van dit onderzoek dat in Codogno (en de rest van de cluster rondom deze plaats) het begin van de verspreiding van de pandemie in werkelijkheid vijf dagen eerder was.

In het cluster waarin Nembro en Alzano Lombardo (grenzend aan Bergamo) liggen, is het begin op 14 februari vast te stellen. Precies daar zou Covid-19 nog eens een graadje erger huishouden. In Nembro is 1,6 procent van de bevolking eraan gestorven. 

Voorspellende analyse

De ontwikkelde methode van de Politecnico van Milaan toont het potentieel van analyse van indirecte gegevens aan in vergelijking met officiële, maar vertragende data, waaronder het aantal besmettingen en uitgevoerde coronatests. 

Deze methode kan ook een goede basis zijn voor voorspellende analyse als gegevens realtime beschikbaar zijn en geanalyseerd kunnen worden.