© Amber
Author profile picture

De gemeente Eindhoven en de startup Amber hebben een intentieverklaring getekend, waarin ze overeenkomen dat het deelautobedrijf voor een sterk verlaagd tarief mag parkeren in Eindhoven, in ruil voor data. De data die het deelauto-platform gaat delen, gaat over het gebruik van de auto’s en is niet naar personen te herleiden. De startup en burgemeester Jorritsma tekenden de verklaring op de vastgoedbeurs EXPO REAL in München.

Eerder stond in dit artikel dat Amber gratis mag parkeren, dat is echter niet de situatie. Volgens de gemeente kan er met de speciale vergunning die Amber krijgt in 80% van het betaald parkeergebied worden geparkeerd, voor €7,50 per maand.

Met deze overeenkomst is Eindhoven de eerste van de vijf grote steden. Ook de andere vier zijn volgens Amber geïnteresseerd in zo’n overeenkomst. De Amberauto’s melden zich straks automatisch aan bij het parkeervergunningsysteem van de gemeente. De parkeervergunningen worden vervolgens flexibel aan kentekens toegewezen zodra ze in Eindhoven rijden. Hierdoor kunnen deelauto’s in de toekomst ook tussen steden worden uitgewisseld. Amber ontwikkelt in samenwerking met de leveranciers van de vergunningsystemen hier de techniek voor.

Steven Nelemans, CEO van Amber, hoopt dat het niet bij Eindhoven zal blijven: “We gaan het kleinschalig proberen en aanpassen tot het helemaal goed loopt. Daarna kunnen we dit ook op andere plaatsen proberen. Omdat onze auto’s namelijk geen vaste standplaatsen hebben, kunnen we geen normaal parkeervergunning aanvragen. Stel je voor dat er een soort variabel parkeervergunning komt, dat zou toch fantastisch zijn.”

Ook Burgemeester Jorritsma lichtte in München de intentieverklaring toe: “Onze stad loopt in de Brainportregio voorop als het gaat om de focus op thema’s zoals energie, gezondheidszorg en mobiliteit, maar we hebben nog steeds een verkeersprobleem. Je hoeft alleen maar naar de Vestdijk te kijken om dat te begrijpen. Daarom moeten we zoeken naar oplossingen. Amber is een simpel en goed concept, omdat je garantie krijgt op mobiliteit. Met deze overeenkomst willen we ze een platform geven. Als gemeentebestuur zijn we hartstikke trots op deze jonge gasten die een goed idee hebben.”

In het coalitieakkoord sprak het Eindhovense college al de wens uit om vol in te zetten op het stimuleren van deelauto’s. Dit is een eerste uitvoering van die plannen.

Volgens Nelemans is het een perfect voorbeeld van private en publieke samenwerking, de startup lost namelijk ook een probleem op voor de gemeente. “Deelmobiliteit is een groot onderdeel van de stedelijke ontwikkeling. Met deelauto’s zorg je uiteindelijk voor een lagere parkeerdruk. Het is mooi dat Eindhoven dit doet, de gemeente loopt voorop op innovatie.”