© Pixabay
Author profile picture

About Spoor

  • Founders: Ask Helseth, Lorea Coronado-Garcia, Helge Reikerås.
  • Founded in: 2020
  • Employees: 20
  • Money raised: €3.1 million
  • Ultimate goal: Be the tool that can help biodiversity be measured and treated on the same scale as climate, by placing nature at the heart of the conversation.

Hoewel windturbines cruciaal zijn voor de levering van groene energie, kunnen zij de vogeltrek en hun vliegroutes negatief beïnvloeden. Windturbines kunnen het gedrag van vogels verstoren, vooral wanneer ze op de vliegroutes van bedreigde soorten staan. Een oplossing om het aantal potentiële slachtoffers te verminderen is de rotorbladen van turbines een andere kleur te geven. Toch biedt artificiële intelligentie (AI) meer inzicht in de activiteit van vogels en kan zo beter helpen botsingen te voorkomen.

Spoor volgt het spoor van vogels en gebruikt AI-algoritmen om de aanwezigheid van vogels rond windparken op te sporen, te classificeren en te traceren. Dankzij hun technologie – die al wordt ingezet op onshore en offshore systemen – kunnen ze meer informatie verzamelen over vliegpatronen. Deze gegevens worden gebruikt voordat de turbines worden geïnstalleerd. Maar ook als ze er al staan. Lorea Coronado-Garcia is een van de drie medeoprichters van Spoor. Zij sprak met Innovation Origins over haar bedrijf voor deze aflevering van Start-up of the day

Wat doen jullie precies?

“Wij maken gebruik van computervisie en AI om vogels op en rond windparken op te sporen en te identificeren. Op die manier ontwikkelen we een uitgebreide database over de vogelactiviteit rond windturbines, met behulp van geavanceerde software in plaats van omvangrijke hardware. Ons systeem heeft met succes meer dan 126.000 vogels gevolgd in ongeveer 18.562 uren monitoring. 

Hoe werkt het?

“We gebruiken off-the-shelf camera’s, die bestand zijn tegen zowel onshore als offshore omgevingsomstandigheden. We maken eerst verbinding met de videobeelden, die vervolgens door onze software wordt verwerkt. In dit stadium bekijken we de beelden om bewegende objecten te identificeren, vogels te lokaliseren en verdere analyses uit te voeren op de identificatie van soorten of vluchtroutes. Vervolgens verwerken we deze gegevens en vergelijken ze met beschikbare weersinformatie. Dit stelt ons in staat om nauwkeurige vogelactiviteit in een reeks klimaatomstandigheden te correleren. Onze klanten kunnen alle gegevens in real-time bekijken via een speciale webapp. Daarnaast kunnen we ook uitgebreide rapporten opstellen die ze kunnen indienen bij het aanvragen van bouwvergunningen voor de bouw van nieuwe windparken.”

Spoor
Enkele medewerkers van Spoor – © Spoor

Hoe kunnen zij de technologie gebruiken vóór de installatie van turbines?

“Een van de ontwikkelingen waar we momenteel aan werken is het verzamelen van milieugegevens met behulp van drijvende boeien om offshore windmolenparken in kaart te brengen. We hebben momenteel een boei klaarliggen voor een nieuw project in de Noordzee. Soortgelijke oplossingen kunnen ook worden ingezet voor onshore windparken.”

Wat kun je na het verzamelen van gegevens doen om de dieren in het wild te beschermen? Kun je een turbine afremmen als dat nodig is?

“Inderdaad. Het afremmen of stoppen van een turbine als reactie op een verandering in de directe omgeving wordt in de industrie curtailment genoemd. Wij werken momenteel aan de ontwikkeling van deze functie en aan de mogelijkheid om deze te integreren met de werking van de turbine. Als wij detecteren dat een bepaalde soort die binnen een bepaald bereik van een turbine vliegt een risico op een botsing loopt, kunnen wij die informatie aan de turbine doorgeven. Die kan dan worden stilgelegd. Deze functie wordt steeds vaker gevraagd door overheden bij het verlenen van vergunningen voor nieuwe installaties.”

Aan welke andere functionaliteiten werk je verder?

“Vanaf volgend jaar willen we inzichten kunnen verschaffen in vogelvriendelijke ontwerpen voor windparken. Eenvoudig gezegd willen we de gegevens die we verzamelen gebruiken om te begrijpen welk ontwerp en welke operationele opzet de negatieve gevolgen voor vogels mogelijk kunnen minimaliseren. Dus waar je turbines het beste kunnen plaatsen. En dan ook uitgevoerd met de mogelijkheid van curtailment.”

Zijn er nog meer toepassingsmogelijkheden?

“Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat de zeevogelpopulaties sinds de jaren vijftig met 70 procent zijn gedaald. Afgezien van de oceaan heeft de vogelactiviteit in het algemeen ook gevolgen voor tal van andere sectoren op het land. Op luchthavens, bijvoorbeeld, is het monitoren van vogels niet noodzakelijkerwijs alleen van belang voor het milieu, maar ook voor de veiligheid van de luchtvaart. Ons bewakings- en detectiesysteem zou zeer effectief kunnen zijn op luchthavens en op aquacultuurbedrijven waar vissen vogels aantrekken.”

Wat gaat de toekomst brengen?

“Onze focus is om te groeien binnen de windindustrie. We willen ook zoeken naar nieuwe mogelijkheden waar Spoor een verschil kan maken, in een poging om door te gaan met onze missie om natuur en industrie naast elkaar te laten bestaan. Tegen het einde van het jaar zijn we van plan nog meer wereldwijde investeerders aan boord te halen.”