© damen shipyards
Author profile picture

Jheronimus Academy of Data Science, TU Eindhoven en Tilburg University gaan samen met Hogeschool Utrecht een concrete toolkit Artificial Intelligence maken die toepasbaar moet zijn voor de industrie. Daarvoor is de publiek-private samenwerking ‘CERTIF-AI’ in het leven geroepen die buiten de kennispartners bestaat uit bedrijven uit de hightech maakindustrie. NWO maakt een en ander met een subsidie voor vier jaar mogelijk. De toolkit bestaat uit algoritmen en methoden voor industriële toepassingen.

Het project CERTIF-AI (Certification of production process quality through Artificial Intelligence) gaat op 1 september van start. Doel is om de grote hoeveelheden data die door machines en in productieprocessen wordt gegenereerd te gebruiken om processen te certificeren, de kwaliteit van producten te verbeteren en problemen te herkennen. “Voor de industriële eindgebruikers betekent dit minder fouten in de productie en dus lagere kosten of een grotere betrouwbaarheid van het proces en dus een beter product of service”, schrijft het consortium in een toelichting. “Het project is niet alleen academisch vernieuwend door het toepassen van AI-technieken op real-time sensordata, maar ook leveren JADS en consortiumpartners een bijdrage aan het inzetten van AI voor concrete industriële toepassingen.”

De AI-toolkit wordt door een onderzoeksteam van JADS, Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University en Hogeschool Utrecht ontwikkeld en geïmplementeerd. Industriële partners Damen Shipyards, Omron, Additive Industries en VTEC hebben vier concrete toepassingen gedefinieerd. Sioux Mathware, BrightCape en UNIT040 helpen bij de implementatie van de toolkit, samen met Hogeschool Utrecht en praktische onderzoekers van JADS.

Tim Foreman (Omron) verwacht met de toolkit voordelen te kunnen boeken op het gebied van efficiency: “De Omron IPC is een Build-to-Order product en kent duizenden varianten. Met CERTIF-AI automatiseren en integreren we het validatieproces van nieuwe varianten in het normale productieproces om zo de levertijd van nieuwe varianten te verkorten.” Damen Shipyards denkt met  CERTIF-AI nieuwe kennis te verwerven: “Een meer datagedreven aanpak in operationele processen is een strategisch speerpunt voor Damen en maakt het mogelijk voor ons om inzichten te creëren die voorheen niet mogelijk waren”, zegt Jasper Schuringa. “Deze inzichten bieden optimalisatiekansen maar genereren ook additionele waarde voor zowel Damen, de klant, als de klant van de klant.”

Het project CERTIF-AI is volgens de initiatiefnemers “een goed voorbeeld van de verbindende rol die JADS heeft in de samenwerking tussen de moederuniversiteiten TU Eindhoven en Tilburg University en de verbonden onderzoeksinstituten zoals het Eindhoven AI Systems Institute (EAISI) dat zich onder meer richt op het gebruik van AI voor high-tech systemen.”