afscheid Rob van Gijzel
Author profile picture

De

aanvoerder

ambassadeur

boegbeeld

leider

vuurtoren

lucifer

trotsmaker

stiekemroker

bijlmerboy

speurneus

ex-calimero

creatieveling

wereldreiziger

ongeduldige

crimefighter

gehaaste

samenwerker

ondernemer

regionalist

verschilmaker

ereburger van de stad

en officier in de orde van Oranje Nassau,

Rob van Gijzel nam vandaag afscheid van de Eindhovense gemeenteraad.

Bovenstaande typeringen kwamen van de vijf sprekers die bij het afscheid van burgemeester Van Gijzel voor de Eindhovense gemeenteraad het woord voeren: Mieke Verhees, Staf Depla, Elly Blanksma, Dré Rennenberg, Wim van de Donk.

Tijdens de buitengewone gemeenteraadsvergadering van vanavond ontving Van Gijzel het ereteken van de stad Eindhoven. Deze onderscheiding werd hem namens de gemeenteraad toegekend door de heer Dré Rennenberg, de nestor van de raad.

De heer Van Gijzel ontving het ereteken voor zijn voortvarende inzet voor de stad als burgemeester van Eindhoven van april 2008 tot september 2016. De raad roemde met name zijn inzet op het gebied van veiligheid en economische ontwikkeling. In lijn van zijn voorgangers heeft burgemeester Van Gijzel Eindhoven als centrum van technologie, design kennis en innovatie, zowel nationaal maar ook internationaal verder op de kaart gezet.

Ereburgerschap
Het ereteken van de stad Eindhoven is de hoogste onderscheiding die Eindhoven kent. De onderscheiding wordt door de gemeenteraad toegekend als dank voor uitzonderlijke verdiensten voor de Eindhovense gemeenschap. Ontvangers van het ereteken mogen zich ereburger van de stad noemen.

Naast het ereburgerschap werd Van Gijzel ook geridderd in de orde van Oranje Nassau. Commissaris van de Koning Wim van de Donk speldde hem de versierselen op.