Author profile picture

Als één Nederlandse stad uitblinkt in moderne architectuur, dan is het Rotterdam. Het mag dan ook een behoorlijke eer worden genoemd dat acht Eindhovense architectenbureaus deze week centraal staan in een expositie in Het Nieuwe Instituut in de Maasstad. “Naast design en technologie, behoort architectuur tot het instrumentarium waarmee Eindhoven zich steeds opnieuw lijkt uit te vinden”, zo laat samensteller Sergio M. Figueiredo weten. “Onlangs is de bijdrage van de architectuur nog eens versterkt, doordat een nieuwe generatie architectenbureau’s zich ook als zodanig heeft georganiseerd en zich aan de buitenwereld presenteert onder de titel Eindhoven Eight.”

Eindhoven Eight bestaat uit Open Architecture Office, Werkstatt, UArchitects, Atelier to the Bone, Houben/Van Mierlo, Wenink Holtkamp, 12N/Fulco Treffers en Ateliereen.

Het werk van deze studio’s samen staat volgens Figueiredo voor een herijking van het idee van stedelijke architectuur: breder en inclusiever, waarbij het probleem van context, schaal en detail onlosmakelijk verbonden is met abstractie, communicatie en compositie. “Hoewel de projecten die hieruit voortkomen een veelheid aan vormen, gedaantes en ruimtes aannemen, vertonen ze waar het om materialen en concepten gaat ook overeenkomsten, die duiden op nieuwe, productieve manieren van werken en een nieuw gevoel voor ruimte.”

Eindhoven Eight is georganiseerd door Sergio M. Figueiredo en een groep studenten van de TU Eindhoven, onder de vlag van het onlangs gestarte onderzoeksprogramma Curatorial Research Collective (CRC).

“Eindhoven Eight herijken het idee van stedelijke architectuur.”Sergio M. Figueiredo, Universitair docent Architectuurgeschiedenis en -theorie aan de TU/e

Sergio M. Figueiredo is universitair docent Architectuurgeschiedenis en -theorie aan de TU Eindhoven, waar hij als coördinator van onderzoeksseminars werkzaam is voor de unit Architecture, Urban Design and Engineering (AUDE) en leiding geeft aan het onlangs opgezette Curatorial Research Collective (CRC). Het CRC-programma neemt kritische standpunten in over architectuur door middel van onderzoek en exposities, waarbij het buiten het traditionele domein van de academische bouwkunde treedt en er met opzet een breder publiek bij betrekt. Figueiredo promoveerde aan de Universiteit van California, Los Angeles (UCLA) op een analyse van de geschiedenis en ontwikkeling van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi); zijn proefschrift verscheen onlangs bij nai010 uitgevers onder de titel The NAi Effect: Creating Architecture Culture.

Vanmiddag, woensdag 3 mei, organiseert Het Nieuwe Instituut van 17.15-18.15 uur een lezing van initiatiefnemer Sergio M. Figueiredo waarin hij zal ingaan op de manier waarop architectuurexposities niet alleen zijn gebruikt om bepaald werk te tonen, maar ook om architectonische effecten teweeg te brengen en aanleiding te geven tot kritische beschouwingen.