Author profile picture

In nauwe samenwerking met het team van High Tech XL heeft ABN AMRO vandaag op de Vestdijk het innovatiecentrum Econic geopend. Met welkomstwoorden van Frans Cuppen (ABN), Guus Frericks (High tech XL), Martijn Paulen (Dutch Design Week) en Ruut meijer (ABN) kon het nieuwe initiatief officieel van start gaan. Het project, dat weliswaar in het pand van ABN AMRO zetelt maar daar organisatorisch buiten staat, begint met zeven ABN-startups en 4 initiatieven van buiten. Het is de bedoeling dat de deelnemende initiatieven elkaar bij Econic in alle vrijheid (en dus niet gebonden aan de strikte regels die voor een bank gelden) kunnen ontmoeten en helpen.

Anne Jannes-4288Het proces moet voorzien in continue monitoring van de innovatieteams, workshops en masterclasses om in 6 maanden klaar te zijn voor een marktintroductie. Naast fintech-bedrijven zijn ook andere bedrijven met nieuwe ideeën voor zakelijk bankieren welkom bij Econic. Een daarvan is P33, dat ook deelneemt aan High tech XL.

Een speciaal woord van dank van Frans Cuppen was er voor de medewerkers van de postkamer, omdat zij moesten verhuizen om ruimte te maken voor Econic. Door die verplaatsing is er nu een plek met een eigen ingang, een grote open ruimte en drie afsluitbare kamers: precies genoeg voor de eerste elf deelnemende teams.

Cuppen benadrukte verder dat zijn bank met Econic meebeweegt met de veranderingen die zichtbaar zijn in de maatschappij. “Daarbij is het van belang om zelf initiatieven te nemen zodat we samen met onze klanten nieuwe stappen kunnen zetten.” Cuppens collega Ruut Meijer haakte daarop in met zijn pleidooi voor open innovatie. “Veel van onze ideeën worden beter als onafhankelijke denkers daarmee aan de slag kunnen, maar ook omgekeerd: wij kunnen met onze expertise veel beginnende bedrijven verder helpen.”

Screen Shot 2016-06-20 at 21.52.10Meijer noemt Eindhoven “een heel bijzondere regio” en om die reden de logische plek voor Econic. “Kijk maar naar de statistieken: de hoeveelheid mensen die hier wonen, de omvang van de universiteit, het geld dat aan wetenschap onderzoek wordt besteed en niet te vergeten het hoge aantal octrooien. Bovendien: we hoeven echt niet alles in Amsterdam te vestigen.”

Screen Shot 2016-06-20 at 21.52.31Volgens Guus Frericks (High Tech XL) sluit het initiatief goed aan bij de onlangs opgerichte Eindhoven Startup Alliance. ABN AMRO heeft daarin samen met de gemeente Eindhoven, Philips, ASML, EY&HVG, BOM, NTS Group, Brainport en de High Tech campus Eindhoven afgesproken om startup-accelerator HighTechXL te steunen in het creëren van nieuwe bedrijven.

Anique Soetermeer-Gabriëls, een van de betrokken innovatie-experts: “De samenwerking tussen corporates en startups & scaleups is essentieel om het verschil te maken in de internationale kenniseconomie. Dit is nu precies zo’n initiatief waarmee we dat kunnen doen.”

Anne Jannes-4415Joop Wijn, lid Raad van Bestuur ABN AMRO, verwacht veel van Econic. “Bij Econic komen de werelden van fintechs en de bank samen. Goede ideeën kunnen continu en gericht worden getoetst op de alledaagse realiteit van de bank. Dat maakt het innovatieproces robuust en snel.”

 

Foto’s Anne Jannes