Author profile picture

Station Eindhoven krijgt deze zomer 1900 zonnepanelen. Dat is voldoende om minimaal 60% van de energie op te wekken die ProRail jaarlijks verbruikt op station Eindhoven. De panelen komen op het dak van de stationshal en de perrons.

ProRail heeft de ambitie om in 2030 alle benodigde energie zelf op te wekken. “Dit gaan we onder andere doen door alle geschikte stationsdaken en perronoverkappingen te voorzien van zonnepanelen; zo krijgen we het grootste zonnedak van Nederland”, zegt een woordvoerder. De plaatsing van de panelen in Eindhoven is mede mogelijk dankzij een subsidie van Stimulering Duurzame Energie. Het project is eind januari gegund aan Bink Solar.

ProRail verbruikt op station Eindhoven jaarlijks 775.000 kWh, dat staat gelijk aan ongeveer 220 huishoudens. De 1900 panelen leveren een minimale opbrengst van 450.000 kWh oftewel 130 huishoudens. Als er veel energie wordt opgewekt, wordt die verdeeld onder ProRail en NS. Solar deskundige Robin Schipper: “We hebben gekeken naar het totale verbruik van NS en ProRail. De verbruiken worden geregistreerd in twee hoofdmeters. We hebben uitgezocht wie op welk moment hoeveel energie nodig heeft. Het uitgangspunt is om de opgewekte energie direct te gebruiken voor bijvoorbeeld de roltrappen, liften en bewegwijzering.”

De perronkap is een Rijksmonument en daarom was het nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. “Samen met een architect is er goed gekeken naar de ruimtelijke en esthetische inpassing van de zonnepanelen op het dak”, zegt ProRail. “De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft een positief advies afgegeven op de ontwerpuitgangspunten.”

Bron: persbericht ProRail