© Volkswagen
Author profile picture

Het is toch wel even schrikken. Gemiddeld kost de productie van een auto uit de Volkswagengroep 1 ton CO-2. En dan stoot zo’n VW, Audi, Porsche of Bentley ook nog eens tijdens zijn leven gemiddeld 44 ton aan broeikasgassen uit. Dat moet veranderen, vindt de autobouwer uit Wolfsburg. In 2050 moet de productie helemaal CO2-neutraal verlopen. Dat streven loopt in de pas met het voornemen van  de Duitse regering. Die wil dat in 2050 heel Duitsland grotendeels broeikasgasneutraal is.

Volkswagen heeft in principe weinig invloed op de milieubalans bij de productie van onderdelen door externe leveranciers. De eigen productie daarentegen moet op de lange termijn volledig milieuvriendelijk verlopen. Ook dochteronderneming  Audi levert steeds meer inspanningen om zijn voertuigen op een duurzame manier te produceren en zet zich in voor de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s). Zo werkt de fabriek in Ingolstadt onder meer samen met de Global Battery Alliance en het Aluminium Stewardship Initiative (ASI) om “in samenwerking met de belanghebbenden ecologische, economische en sociale kwesties te bevorderen”.

Het doel is om tegen het einde van 2025 de milieu-impact van de fabrieken met 35 procent per geproduceerde auto te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2010. Op alle fabrieken moet dan volledig CO₂-neutraal en afvalwatervrij worden geproduceerd. In Brussel is de productie al CO₂-neutraal en in San José Chiapa afvalwatervrij.

 

Die CO2-Emissionen eines Autolebens © Volkswagen

90 procent op elektriciteit uit hernieuwbare bronnen

De Volkswagengroep heeft nu aangekondigd de externe levering van elektriciteit uit duurzame bronnen aan zijn fabrieken voor het einde van dit jaar uit te breiden. “We willen het aanbod van groene energie voor onze fabrieken dit jaar verhogen van 70 naar 90 procent”, aldus Andreas Tostmann, lid van de Raad van Bestuur van het merk Volkswagen.

Daarnaast bouwt het bedrijf zijn eigen elektriciteitscentrales om van kolen naar aardgas. Zo wordt bijvoorbeeld de centrale die de productiefaciliteiten in Wolfsburg van energie voorziet, in de periode tot 2022 omgebouwd tot “hoogefficiënte STEG-centrale (Combined Cycle Gas Turbine)”. Dit zal de CO2-uitstoot van de elektriciteits- en warmteopwekking met 60 procent verminderen. Dit betekent ongeveer 1,5 miljoen ton minder schadelijke uitstoot per jaar, wat overeenkomt met de emissie van ongeveer 870.000 personenwagens. De eerste onderdelen voor de ombouw zijn al geleverd. Met deze centrales levert Volkswagen een langetermijnbijdrage aan de stabiliteit van het net en het energiesysteem in Duitsland, zo benadrukt het bedrijf.

De externe stroomvoorziening van de 16 Volkswagen-fabrieken wereldwijd (met uitzondering van China) komt al voor 70 procent uit hernieuwbare bronnen. Nu willen de autofabrikanten dit cijfer binnen een jaar verhogen naar 90 procent.