Eloop E-Car-Sharing (c) Caroo Mobility GmbH
Author profile picture

Het e-car-sharingsysteem Eloop, maakt niet alleen een emissieloze mobiliteit mogelijk, maar meet met zijn auto’s ook de lokale milieueffecten. De oprichters van deze start-up uit Wenen willen zo hun bijdrage leveren aan een toekomstgerichte mobiliteit.

Een van de oprichters, Leroy Hofer, vertelt over de achtergronden.

Hoe is het idee voor dit e-carsharingsysteem ontstaan?

Dat was tijdens een vakantie in Zuid-Afrika met Nico Prugger. Ik studeerde toen nog. Nico werkte bij Thyssen Krupp. Ons viel het gebrek aan openbaar vervoer op en de verkeerscongestie die daarvan het gevolg was. We zijn toen gaan nadenken over een systeem, waarmee al die mobiliteitsproblemen aangepakt kunnen worden. Eenmaal thuis hebben we dat idee verder uitgewerkt. We zagen een vloot voor ons van elektrische auto’s, die via een sharingsysteem voor iedereen beschikbaar is. De basis voor dat systeem moest een app zijn, die een zo ver mogelijk doorgevoerde automatisering mogelijk maakt. En een proces dat feitelijk zichzelf organiseert. Ook zouden alle auto’s voorzien moeten zijn van sensoren, zodat het milieu in de stad in ‘real time’ kan worden gemeten.

We vonden online-marketing-expert Elias Ender en IT’er Frederic Nachbauer bereid ons te helpen de plannen vorm te geven. We hebben een crowdfundingcampagne opgezet en de app ontwikkeld.

E-Car-Sharing, Eloop
Frederic Nachbauer, Leroy Hofer, Nico Prugger, Elias Ender (c) Eloop

Wat motiveert jullie? Wat voor oplossing biedt Eloop?

Onze motivatie is de klimaatverandering. De mobiliteit loopt nog ver achter bij de eisen die deze tijd stelt. Zouden we onze plannen uitvoeren met gewone auto’s dan waren onze kosten de helft lager. In Wenen is de markt van carsharing nog onderontwikkeld. Er is nog maar een aanbieder. Een milieuvriendelijk alternatief is er niet eens. Maar dat een carsharingsysteem met elektrische auto’s rendabel kan zijn, bewijst Green Mobility in Kopenhagen. Dat is een beursgenoteerde onderneming met 400 voertuigen.

Wenen is een toonaangevende ‘smart city’.  Het is de bedoeling dat alle milieuparameters van de stad in een dashboard getoond worden. Onze e-auto’s zijn voorzien van sensoren. Deze meten waarden als luchttemperatuur, fijnstofconcentraties en lawaai. Fijnstofwaardes verschillen van straat tot straat. Dat is met de gebruikelijke meetmethodes niet in kaart te brengen. Dat lukt wel met onze vloot. Op die manier kan de gemeente ad hoc maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door een sproeiwagen door een straat te laten rijden, zodat de koolstofpartikels neerslaan.

Wat was de grootste hindernis die jullie moesten nemen? Hebben jullie wel eens aan opgeven gedacht?

De financiering. Ons bedrijf is kapitaalintensief. We moeten voertuigen en reserveonderdelen aanschaffen en een service-organisatie opzetten.  verlenen. In het begin waren we naïef. Maar we kwamen er al snel achter dat bankfinanciering sinds de strengere Europese regels voor deze sector, onmogelijk is geworden. Het ontbrak ons aan een ‘proof of concept’ voor investeringen. De enige optie die we hadden was het starten van een eigen crowd-fundingcampagne. Die campagne kwam echter maar langzaam van de grond. Op een bepaald moment realiseerden we ons dat we iets in de communicatie moesten veranderen om succesvol te zijn. We besloten marketingautomatisering via bots in te zetten. Dat leverde in korte tijd veel succes op. We haalden zo 330.000 euro op. Toen kwam alles verder aan het rollen.

Wat waren tot dusver de mooiste momenten?

De laatste dagen van de crowd fundingcampagne. We zaten als oprichters allemaal achter de computer en zagen hoe de laatste gelden binnenkwamen. Toen realiseerden we ons dat we onze ideeën konden gaan uitvoeren. Een ander mooi moment was dat we onze eerste e-auto met ons logo voor ons stond en ons visioen werkelijkheid was geworden,

Hoe zijn in Wenen de omstandigheden voor de onderneming?

De omstandigheden zijn niet ideaal. In Duitsland is er al een speciale E-Car-Sharing wet. In Oostenrijk bestaat dit nog niet. Je betaalt hier  enorme bedragen aan parkeergelden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verbrandingsmotoren en e-auto’s. De parkeerkosten zijn onze grootste kostenfactor.

Was kunnen we over een jaar van Eloop verwachten?

Tot nu toe is onze vloot nog klein. Maar we groeien. Binnen een jaar willen we een goede dekking bereiken..

Waar staat de onderneming over vijf jaar?

Tegen die tijd willen wij op zijn minst in alle grootstedelijke regio’s in het Duitse taalgebied vertegenwoordigd zijn.

Wat onderscheidt e-car-sharing van andere bestaande concepten?

Ons concept is uniek en biedt de klant veel meerwaarde. Simpel gezegd gaat het om drie technologieën:

  • mobiele data integratie;
  • E-carsharing;
  • blockchain-technologie.

Door blockchain-technologie kunnen we de bedrijfsmiddelen als ‘tokens’ weergeven. Door het aanschaffen van een ‘token’ verkrijg je een aandeel als je in de auto rijdt. In de blockchain worden alle ritten geregistreerd. De gebruiker maakt zo deel uit van de waardescheppingsketen van de onderneming.

Meer artikelen over start-ups leest u via deze link.