© profsec
Author profile picture

Aanvallen, mishandelingen, verkrachtingen en moorden. Misdaden die mogelijk voorkomen kunnen worden als er maar mensen zijn die te hulp schieten.  Maar vaak zijn slachtoffers niet in staat om hulp te vragen, of hoort gewoon niemand ze. Het noodoproepsysteem van de Duitse start-up profsec is ontworpen om misdaden te helpen voorkomen. In geval van nood kan iemand met een druk op de knop van het apparaat iedereen binnen een straal van 300 meter waarschuwen; inclusief de politie.

Innovation Origins sprak met profsec mede-oprichter Gaby Frontzeck over de start-up en de problemen om als vrouw de nodige financiering te krijgen.

 

profsec-mede-oprichter Gaby Frontzeck met burgemeester Stefan Bosse van Kaufbeuren.

Hoe ben je op het idee gekomen om de start-up op te richten?

De aanleiding was de keiharde realiteit. Een flatgenoot van mijn dochter werd verkracht bij de ingang van haar flat. Helaas maken zulke noodsituaties deel uit van ons dagelijks leven. Snelle interventie en hulp is meestal niet mogelijk, omdat noodsituaties vaak niet worden opgemerkt. Mensen in nood kunnen niemand bereiken. Vanwege dit gebeuren en vanuit het besef dat het iedereen kan raken, ben ik gaan nadenken over een oplossing voor dit probleem. Op die manier hoop ik dat mensen zich weer veiliger gaan voelen.

Wat maakt profsec of uw product bijzonder en welke problemen lost het op?

Ons noodoproepsysteem kan veel mensen in de toekomst weer een gevoel van veiligheid geven. Doordat het heel simpel werkt, is het geschikt voor iedereen. Onafhankelijk van app, internet en controlecentra. Andere noodoproepsystemen zijn afhankelijk van extra apparaten of meldkamers. Deze werken via een vaste telefoonverbinding. Andere systemen werken via apps waarbij je een meldkamer kunt alarmeren of een persoon die toevallig die app ook heeft. Je hebt in al die gevallen altijd een telefoon of een smartfone nodig. De vraag is of dat je helpt. Heb je in zo’n situatie de tijd om je app te activeren? Is er wel internetbereik? Het profsec®-noodsysteem is onafhankelijk van deze factoren. En het betrekt de burgers erbij.

Je kunt namelijk hiermee direct een noodsignaal sturen naar alle mensen in je onmiddellijke omgeving. Daardoor is er direct hulp beschikbaar. Ons noodoproepsysteem is over het hele lichaam draagbaar en dus niet snel op te merken door een dader. Een extra camera en microfoon die in het systeem zijn ingebouwd, stuurt foto’s via een beveiligde website rechtstreeks naar het dichtstbijzijnde politiebureau. De politie kan snel ingrijpen. De beelden kunnen gebruikt worden bij het strafrechtelijk onderzoek.

Wat was de grootste hindernis die je moest nemen?

Ik ben erg goed in het commerciële gedeelte van een onderneming. Ik had echter geen idee van de technische uitvoering van het product. Met weinig eigen financiële middelen was het een grote uitdaging om geschikte specialisten te vinden die de maakbaarheid van dit product konden bevestigen. En natuurlijk de financiering van de productontwikkeling en kosten van de vakmensen.

Is het cliché waar dat het voor vrouwen moeilijker is om aan geld te komen? Hoe ga je hiermee om?

Vanuit ons perspectief, ja. Zelfs toen iemand van de regering opkwam voor ons project en daarover met de raad van bestuur van een bank sprak, delegeerde de raad de aanvraag aan een personeelslid. Deze weigerde de financiering, omdat het project te innovatief was. Deze redenering leidde onmiddellijk tot de veronderstelling dat de echte reden was dat een vrouw het bedrijf wilde oprichten. Mijn partner deed navraag. Hij kreeg daarop de wedervraag waarom hij zich niet als directeur kon registreren, dan zou alleen over de financiering zelf opnieuw moeten worden onderhandeld. Dit leidt tot de conclusie dat het voor een vrouw echt moeilijker is om fondsen te werven. Het is niet alleen maar een cliché. Ook bij potentiële beleggers werd bij eerste ontmoetingen voorzichtig naar een mannelijke directeur geïnformeerd. Dat heeft ons ertoe gebracht te blijven vechten en te blijven zoeken naar andere oplossingen. We hebben al veel tegenslagen moeten incasseren. Maar we zullen niet rusten, zelfs niet als team, totdat iedereen ons noodoproepsysteem tot zijn beschikking heeft.

Was er een moment dat je het wilde opgeven?

Opgeven is voor ons geen optie. Zelfs toen we uiteindelijk, met overwegend positieve feedback van geïnteresseerde beleggers, hoorden dat we ons in een “te vroege fase” bevonden. Ze zeiden dat ze in principe pas op een later tijdstip geïnteresseerd waren in een investering. We hebben de steun echter nu nodig. Als starter heb je natuurlijk te maken met ups en downs. Maar het feit dat er in principe belangstelling is, heeft ons ertoe aangezet om door te gaan.

 Waar ben je vooral trots op?

Het octrooi dat al is verleend. Onze beschermde merknaam. Dat we al veel publieke belangstelling hebben gewekt en dat een van de grootste bedrijven ter wereld interesse heeft getoond. Het feit dat leden van de federale regering de tijd namen voor verschillende persoonlijke ontmoetingen. We zijn uitgenodigd voor een radiointerview. Daar is ook een podcast van gemaakt. Onze gemeente heeft een bestelling geplaatst voor haar medewerkers. De burgemeester heeft ons daarbij ondersteund. We hebben interviews gehad in diverse media. En we zijn er trots op dat we nooit hebben opgegeven. Ondanks alle obstakels waar een startend bedrijf mee te maken krijgt. We zijn er trots op  dat we onze ‘baby’ stap voor stap zien groeien” en dat we steeds  dichter bij ons doel komen.

Wat kunnen we dit jaar verwachten van profsec?

Er zijn evenementen gepland om het bewustzijn over het thema veiligheid en gedrag in noodsituaties te vergroten. Als het prototype klaar is, willen we gaan testen om zo aan betrouwbare cijfers te komen. Op onze website www.profsec.de wordt de bestaande korte uitlegvideo vervangen door een nieuwe. We zullen er alles aan doen om het product serierijp te maken, zodat we de markt op kunnen.

Wat is je visie voor profsec? Waar zie je jezelf over vijf of tien jaar?

Onze visie is dat ons noodoproepsysteem de komende jaren wereldwijd voor iedereen beschikbaar zal zijn. Er zijn ook veel meer mogelijkheden voor gebruik en toepassing. We zullen hier in de toekomst aan werken. Volgens ons motto: “als is er maar één leven gered of één misdaad voorkomen, het maakt de wereld daarmee een beetje beter”.

Titelfoto: Gaby Frontzeck (2e v.r) en Vanessa Frontzeck (2e v.l.) met twee medewerkers

Meer IO-artikelen over start-ups leest u via deze link.