(c) Unsplash - Graham Ruttan
Author profile picture

Als je opeens niet meer zo goed kunt ruiken, kan dat op een coronabesmetting duiden. Het is een symptoom dat voorkomt bij ongeveer 80 procent van de COVID-19-geïnfecteerde mensen. Een reuktest is daarom zeer geschikt om een mogelijke coronabesmetting vroegtijdig op te sporen. Bij conventionele tests worden antilichamen in het bloed gemeten. “En die zijn nog niet effectief in het beginstadium, zegt Gerhard Kahr, Managing Director van Genius5 GmbH , het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het testapparaat.

Reukzin

De reukzin werkt door de slijmvliezen van de neus. Hier zitten duizenden reukcellen op vijf vierkante centimeter. Ze worden ze op hun plaats gehouden door ondersteunende cellen. Het SARS-CoV-2-virus verzwakt de ondersteunende cellen. Daardoor worden de chemische processen die worden veroorzaakt door geuren, belemmerd. Hierdoor wordt de geurdrempel verhoogd en hebben de getroffenen last van een verminderd reukvermogen.

Reuktest

De geurdrempel wordt gedefinieerd door geureenheden. Per definitie kan 50 procent van de gezonde mensen een geureenheid waarnemen – al hoeft die niet per se te worden toegewezen. Om deze reden krijgen de proefpersonen in de geurproef lichte geuren gepresenteerd. Kahr: “Als alle geurcellen intact zijn, kunnen de geuren bij de drempel worden herkend en correct worden toegewezen. Hoe meer reukcellen worden aangevallen, hoe minder dit het geval is.”

De reukzin neemt in de loop van het leven af. Ook hebben vrouwen een meer uitgesproken reukzin dan mannen. Roken kan ook leiden tot een vermindering van de reukzin. Deze factoren moeten vóór de test worden ingevoerd en worden door het systeem in aanmerking genomen.

Beperkingen

Bij oudere testpersonen kunnen ziekten zoals Alzheimer, dementie en Parkinson ook leiden tot aantasting of verlies van de reukzin. Als het testresultaat positief is, moet een arts de van toepassing zijnde beperkingen evalueren en in geval van twijfel een tweede test uitvoeren met behulp van een andere methode.

De geurmachine bestaat uit twee delen. Er is een bedieningsgedeelte voor degene die de test afneemt en een testgedeelte met een aanraakvrij toetsenbord voor de testpersonen. Genius5 was nodig om een robuust ontwerp te ontwikkelen omdat het apparaat in de openbare ruimte moet worden geïnstalleerd. Bijvoorbeeld bij de ingang van een ziekenhuis of op een luchthaven. Een complicerende factor bij het gebruik is dat het oppervlak voortdurend moet worden gedesinfecteerd. Bij de selectie van de materialen is hiermee rekening gehouden. Een ander criterium was dat de test niet al te duur mocht worden in het gebruik. Dat is gelukt. Eén vulling van geuren is voldoende voor 50.000 tests. De kosten bedragen tien tot 20 cent per test. Een antilichaamtest daarentegen kost 20 euro.

Riechtest, COVID-19,
Geruchsautomat (c) Gerhard Kahr

Tweedelig

De geurtest bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de geurdrempel getest met kalkgeur. De testpersoon bevestigt de waarneming van een geur mondeling of door middel van een contactloze sonde. Dit testonderdeel kan ook gebruikt worden als een sneltest en is geschikt voor het frequent testen van personeel of leerlingen van een school. In het tweede deel van de test moeten de testpersonen niet alleen de waarneming van de geur bevestigen, maar deze ook een naam geven. Ze krijgen twee geuren te ruiken en moeten die met behulp van een meerkeuzeprocedure juist bepalen. Dit tweede deel maakt het mogelijk om het eerste antwoord te controleren.

Gebruikscenario’s

In het huidige ontwikkelingsstadium kan de geurmachine worden gebruikt als een diagnostisch meetinstrument voor het bepalen van geurafwijkingen. De testgegevens kunnen real time worden verzonden. Het idee is om landelijk zoveel testapparatuur te installeren en in een netwerk te koppelen, dat het systeem ook kan worden gebruikt voor vroegtijdige corona-alarmering. De geanonimiseerde gegevens kunnen snel via een modem naar de cloud worden gestuurd, waar ze door geautoriseerde partijen, zoals de gezondheidsautoriteiten, kunnen worden geraadpleegd voor vergelijking en evaluatie. Door de resultaten statistisch te vergelijken kunnen potentiële clusters worden uitgefilterd. De basis is een digitale kaart waarop alle apparaten staan en die dagelijkse de resultaten weergeeft per locatie.