© Pixabay
Author profile picture

Een inzet bij overstromingen en hoog water is voor reddingswerkers op zich al vol risico’s. En dan bestaat er ook nog het gevaar van besmetting met allerlei ziektes door die wateroverlast. Of er zijn gezondheidsrisico’s als het om het opruimen gaat van bijvoorbeeld chemische vervuiling van oppervlaktewater.

Beschermende kleding helpt bij het voorkomen van infecties door besmet water. Nog beter is het echter om vooraf al in kaart te brengen welke besmettingen er op de loer en je er op voor te bereiden. Het Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO ontwikkelt samen met 23 partners uit de Europese Unie en Zuid-Korea oplossingen om met behulp van nieuwe technologieën, snel en betrouwbaar ziekteverwekkers in het water op te sporen. Door alle relevante informatie aan elkaar te koppelen, moeten vervolgens “maatregelen om de gevaren het hoofd te bieden” mogelijk worden gemaakt.

Tot de mogelijke oplossingen die de onderzoekers noemen, behoren sensorondersteunde handschoenen die bijvoorbeeld ziekteverwekkers in realtime kunnen detecteren en deze informatie direct naar een geschikte locatie kunnen sturen voor evaluatie. Andere mogelijkheden zijn een smartwatch en andere zogenaamde ‘wearables’, “die de hulpdiensten via visuele of voelbare feedback kunnen voorzien van belangrijke informatie zonder hen te veel af te leiden”.

Reddingswerkers actief betrekken bij de technische ontwikkeling

Om ervoor te zorgen dat de PathoCERT technologieën hun waarde “in het veld” bewijzen, worden reddingswerkers actief betrokken bij het hele ontwikkelingsproces, aldus een persbericht. Daarnaast worden de technologieën in de praktijk getest in vijf pilotstudies in Spanje, Nederland, Cyprus, Griekenland en Bulgarije. “Met het PathoCERT-project hebben we de grote kans om nieuwe en innovatieve ‘tools’ te creëren die hulp en bescherming kunnen bieden aan hulpdiensten”, benadrukt projectcoördinator Prof. Christos Panayiotou van het KIOS Research and Innovation Center of Excellence aan de Universiteit van Cyprus.

Bij Fraunhofer IAO staat de “user-centered”-benadering van het project voorop. “Wat zijn de eisen van deze hulpverleners? Hoe moet een intelligente, gebruiksvriendelijke gebruikersinterface voor smartphones, slimme horloges, of wearables er uitzien? Hoe kunnen levendige stapsgewijze instructies worden geïmplementeerd met behulp van virtuele of augmented reality?”

Alle informatie met AI centraal verwerken

Het projectconsortium wil verschillende doelstellingen realiseren. Allereerst de ontwikkeling van nieuwe sensortechnologieën die waterverontreiniging binnen enkele minuten kunnen detecteren. Bovendien moeten er draagbare sensoren komen die bij aanraking waarschuwen voor verontreinigd water. Ook moet waterkwaliteit geanalyseerd kunnen worden met behulp van satellietbeelden en autonome drones, die watermonsters kunnen nemen.

Daarnaast komen er instrumenten die via sociale media informatie ontvangen van “menselijke sensoren” ter ondersteuning van de eerste hulpverleners “in het geval van besmettingsincidenten in een stedelijke omgeving”. Bovendien zullen AI-gebaseerde technologieën helpen om risico’s te beoordelen op basis van gegevens en om ontwikkelingen te voorspellen. “Het algemene doel is een geïntegreerd systeem te creëren dat het controlecentrum en de eerste reddingswerkers in het veld met elkaar verbindt en alle relevante informatie samenbrengt

Het driejarige project “Pathogen Contamination Emergency Response Technologies” (PathoCERT) wordt gefinancierd door de Europese Unie als onderdeel van het programma “Horizon 2020”.