© Pixabay

Als je gegevens hebt over de omvang van de waterafvoer, bodemgebruik, bodemeigenschappen, neerslag en temperatuur kun je de effecten van klimaatverandering op de waterhuishouding beter beoordelen. Die kennis draagt ook bij tot de ontwikkeling van methoden voor de voorspelling en risicobeoordeling van hydrologische gebeurtenissen en tot een betere evaluatie van hydrologische extremen zoals overstromingen en laagwaterperioden.

CAMELS-datasets (CAMELS staat voor “Catchment Attributes and MEteorology for Large-sample Studies”) combineren deze gegevens en maken het mogelijk modellering en gegevensanalyses van verschillende landschapsgebieden uit te voeren, aldus het Karlsruhe Institute of Technology in een persbericht.

“Met de CAMELS-DE-dataset willen we transnationale analyses in de hydrologie in Duitsland vergemakkelijken”, zegt Dr. Ralf Loritz van het KIT, die de databank samen met onderzoekers van de Universiteit van Freiburg, de Universiteit van Kiel, het Duitse Onderzoekscentrum voor Geowetenschappen GFZ en andere instellingen in Duitsland aan het opzetten is.

“Want in de milieuwetenschappen betekenen federale staats- of nationale grenzen ook altijd nieuwe verantwoordelijkheden en vaak slechts een beperkte beschikbaarheid van gegevens. Dit remt hydrologisch onderzoek af.”

Data bundelen

CAMELS-datasets combineren landschapskenmerken, zoals landgebruik, geologie of bodemeigenschappen, met hydrologische en meteorologische tijdreeksen, zoals waterpeil en afvloeiing, alsook neerslag, temperatuur en evapotranspiratie. Zij bieden dus de mogelijkheid om modellen en gegevensanalyses te vergelijken in een verscheidenheid van heterogene landschapsgebieden en om de hydrometeorologische variabiliteit en veranderingen in tijd en ruimte te beoordelen.

“In CAMELS-DE willen we lange tijdreeksen van waterstands- en afvoermetingen uit alle federale staten op een consistente manier samenbrengen. Met behulp van de bijbehorende stroomgebiedgrenzen genereren we ook meteorologische tijdreeksen uit vrij beschikbare gegevens van de Duitse weerdienst en integreren we die in de dataset,” aldus Loritz.

“De reeds gepubliceerde CAMELS-datasets van andere landen dienen ons als voorbeeld. We willen nog meer attributen toevoegen die bijzonder relevant zijn voor Duitsland, zoals hoog of laag water.”

Duurzaam waterbeheer

De onderzoekers zijn van plan de eerste datasets in het voorjaar van 2023 te publiceren. Daarna streven zij naar een samenwerking op lange termijn tussen de onderzoekswereld en de deelstaten en de federale overheid, ten einde in de toekomst de inspanning voor het verzamelen van gegevens tot een minimum te beperken, de gegevens in het onderwijs te integreren, de netwerking van onderzoekgroepen te versterken en de uitwisseling van resultaten te vergemakkelijken.

“We hebben onze krachten gebundeld in 2022 met de visie om een verbeterd startpunt te creëren van hydro-meteorologisch relevante gegevens in Duitsland, zowel voor de nationale, maar ook voor de internationale hydrologische gemeenschap,” zegt de hydroloog.

Aan het KIT wordt het werk aan de databank gefinancierd in het kader van het project “ViTamins – Invigorating Hydrological Science and Teaching: merging key Legacies with new Concepts and Paradigms”, dat in april 2022 van start is gegaan. Het is de bedoeling het vakgebied hydrologie te versterken als basis voor duurzaam waterbeheer in tijden van klimaatverandering, en meteorologie en klimaatonderzoek te koppelen aan ecologie en bodemkunde.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag