© Anspach/DKFZ

Wetenschappers moeten alle in vakpublicaties gepubliceerde reagentia wereldwijd aan hun collega’s ter beschikking stellen. Hieronder vallen ook de zogenaamde plasmiden, ringvormige DNA-moleculen die van essentieel belang zijn voor moleculair biologisch onderzoek. Zij kunnen sinds kort hun plasmiden gratis deponeren in het pas opgerichte bedrijf “European Plasmid Repository GmbH”, onderdeel van het Duitse centrum voor kankeronderzoek (DKFZ). De onderneming zorgt voor de wereldwijde verzending. Wie deze materialen bestelt, moet hiervoor een vergoeding betalen, aldus het DKFZ in een persbericht.

De specifieke onderzoeksreagentia omvatten cellijnen, antilichamen of plasmiden. Deze ringvormige DNA-moleculen zijn een centraal instrument voor bijna alle experimenten in de moleculaire biologie. Zij worden door wetenschappers gebruikt om afzonderlijke genen te versterken en van het ene organisme naar het andere over te brengen.

De levering en verzending van deze reagentia brengt voor de verzendende instelling kosten en moeite met zich mee. Bijvoorbeeld voor de diepvriesopslag, voor de soms ingewikkelde verpakking en voor de nodige formulieren. Met name de daarmee gepaard gaande noodzakelijke contractuele overeenkomsten ter bescherming van de intellectuele eigendom van het DKFZ en zijn personeel brengen aanzienlijke administratieve inspanningen met zich mee. Aurelio Teleman, afdelingshoofd van het DKFZ, en het DKFZ hebben nu een bedrijf opgericht dat wetenschappers en onderzoeksinstellingen deze inspanning uit handen neemt. Wetenschappers kunnen hun plasmiden gratis deponeren bij de European Plasmid Repository (EPR) GmbH. Het bedrijf levert vervolgens tegen een vergoeding het materiaal aan andere wetenschappers.

Europese service

Er zijn reeds bedrijven die een vergelijkbare dienst aanbieden, waarvan de belangrijkste in de VS is gevestigd. Maar Teleman wil in de eerste plaats onderzoekers van het DKFZ en van andere wetenschappelijke instellingen in Heidelberg aantrekken. “Het is voor wetenschappers in Heidelberg veel handiger om hun plasmiden aan ons toe te vertrouwen dan ze tegen hoge kosten naar het buitenland te sturen. Wij voldoen aan alle Europese eisen inzake gegevensbescherming en zien er ook op toe dat overeenkomsten inzake materiaaloverdracht (MTA’s) worden ondertekend waarin de gebruiksrechten worden geregeld”.

Met deze dienst zorgt EPR ervoor dat geen materialen worden vrijgegeven zonder dat problemen inzake intellectuele eigendom, en dus eventuele financiële opbrengsten, zijn opgelost. Het is de bedoeling binnenkort andere Europese en internationale wetenschappers buiten het DKFZ ervan te overtuigen hun plasmiden bij het “European Plasmid Repository” te deponeren. Aan de bestellers zullen dezelfde kosten in rekening worden gebracht als aan de gevestigde ondernemingen zonder winstoogmerk. EPR GmbH, die op 1 oktober met haar activiteiten is begonnen, kan nu ongeveer twee jaar groeien als nevenactiviteit binnen het DKFZ totdat zij groot genoeg is om deze “incubatiefase” te verlaten en volledig zelfstandig te worden.
Ook interessant: Oostenrijkse wetenschappers vinden de achilleshiel van het coronavirus des Coronavirus

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag