© Eberhard Karls Universität Tübingen
Author profile picture

In Nederland is 3 tot 5 procent van de leerlingen dyslectisch, denken wetenschappers. Dat is slecht voor het zelfvertrouwen van vooral jonge kinderen. Door deze problemen met lezen en spellen, verliezen ze soms het plezier in leren en naar school gaan.

Wetenschappers van de Universität Tübingen en het Tübinger Instituts für Lerntherapie (TIL) hebben speciaal voor deze kinderen het spel „Prosodiya“ ontwikkeld. Ze kunnen het spelen op tablets en smartphones.

“Veel kinderen met dyslexie hebben problemen met het waarnemen van het ritme van de spraak en het herkennen van de klemtonen van de lettergrepen”, zegt Heiko Holz, een van de ontwikkelaars en een onderzoeksmedewerker van het Seminar voor Linguïstiek en een promovendus van het LEAD Graduate School & Research Network van de Universiteit van Tübingen

Leren in een sprookjeswereld

In het fictieve land van “Prosodiya”, een kleurrijk sprookjeslandschap, trainen de kinderen stap voor stap om afzonderlijke woorden in lettergrepen op te delen en de beklemtoonde lettergrepen te herkennen. Ze leren om lettergrepen met lange en korte klinkers te onderscheiden en uiteindelijk de spellingsregels toe te passen. Aan het begin van het spel ligt Prosodiya echter in een sombere mist. Die trekt pas op als de kinderen de ‘kracht van de woorden’ krijgen met behulp van de ‘ball lights’. De ronde speelstukken helpen de kinderen om de lettergrepen en de spelling van de woorden te leren.

Het grote groene bollampje springt naar de beklemtoonde lettergrepen van de woorden, de kleine gele naar de onbeklemtoonde lettergrepen. Een rood bollampje met open mond is verantwoordelijk voor de lange klinkers, een blauw bollampje met gesloten mond staat voor de korte klinkers.

Prosodiya Übung Schreiben © Eberhard Karls Universität Tübingen

De kinderen kunnen Prosodiya thuis spelen zonder hulp van een volwassene. Dit is vooral belangrijk voor kinderen met een migratieachtergrond waarvan de ouders de taal niet goed genoeg beheersen om hen te helpen, legt Heiko Holz uit. Het idee is dat de kinderen drie tot vijf keer per week gedurende een periode van tien weken elk een kwartier spelen. De lessen worden geleidelijk aan ontsloten, zodat de jonge spelers de episodes niet achter elkaar “verslinden”, wat het leereffect zou verminderen.

Een eerste studie toonde al de effectiviteit van de app aan. Bij 130 schoolkinderen uit de lagere groepen van de basisschool werd aangetoond dat de app de spellingsprestaties aanzienlijk verbeterde. Veel van de kinderen konden zelfs beter lezen.

FotoT: Prosodiya-oefening © Eberhard Karls Universität Tübingen