Author profile picture

Stefan Sahlmann is hoofd van MAN Transport Solutions en adviseert steden over de uitrol van elektrische mobiliteit. We vroegen hem waar de belangrijkste obstakels liggen voor gemeenten en waarom een vrachtwagenfabrikant de steden daarbij helpt.

MAN adviseert steden over elektromobiliteitskwesties. Waarom?

Steden staan onder steeds grotere druk om de lokale uitstoot in de binnensteden te verminderen. Ze moeten ook hun eigen positieve bijdrage leveren aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Naast diverse emissiearme technologieën is de elektrische aandrijving op batterijen een van de meest efficiënte technologieën die beschikbaar zijn om deze doelstellingen te bereiken. Aangezien het gebruik van accu-aangedreven voertuigen een aantal innovaties in de werking van het voertuig en de energievoorziening met zich meebrengt, heeft MAN zich tot doel gesteld zijn klanten – dat wil zeggen wagenparkexploitanten – op weg te helpen naar elektromobiliteit.

…. en tegelijkertijd de verkoopcijfers voor MAN-vrachtwagens en -bussen te verbeteren?

Wij zijn een mobiliteitsaanbieder en zouden het fijn vinden als de steden die wij adviseren, met onze voertuigen aan hun behoeften zouden voldoen. Maar uiteindelijk moeten de steden zelf beslissen met welke fabrikanten ze willen samenwerken om hun strategie uit te voeren. In de eerste plaats moeten lokale overheden een goede e-mobiliteitsstrategie hebben. De concepten die we ontwikkelen als onderdeel van onze adviesdiensten – die betrekking hebben op operationele planning, laadstrategie & infrastructuur, energievoorziening & kostenoptimalisatie en service & onderhoud & onderhoud – vormen de basis hiervoor. Indien nodig kunnen ook planningsparameters van andere fabrikanten worden opgenomen. Daarnaast ondersteunen wij steden bij het bepalen van de algemene strategie waarmee zij hun emissiedoelstellingen willen bereiken.

Wat zijn momenteel enkele van de typische obstakels op de weg naar een e-mobiele stad

Onder de heersende omstandigheden moet ik weten wat het specifieke brandstofverbruik en dus de actieradius is. Klimaat, topografie, voertuiggebruik, verkeersdichtheid, enzovoort maken hier allemaal deel van uit. Alleen op die basis kan een uitrolconcept en een routeplan worden opgesteld. En dat vormt de basis voor de juiste laadstrategie. Het geeft antwoord op vragen als: Wanneer moet ik mijn voertuigen opladen en waar en met hoeveel stroom en welke energiebron moet ik beschikbaar stellen?

Wat kan MAN doen om deze vragen te beantwoorden?

Naast voertuigconcepten die zijn ontworpen om te voldoen aan de werkelijke eisen, biedt MAN ook een breed scala aan andere diensten.
Bijvoorbeeld: bereik, aandrijflijnontwerp, laadconcepten en ruimtebenutting voor stadsbussen. Daarbij hoort ook een eFleet-concept dat dit soort aspecten omvat. Dit stelt onze klanten in staat om hun toekomstige investeringen op een individueel bepaalde en op bewijs gebaseerde basis te doen en zo veilig en doelgericht elektrische mobiliteit aan te gaan.

Welke rol spelen externe start-ups hierbij?

Naast de klassieke gebieden zoals voertuig- en onderhoudsconcepten zijn wij uiteraard voortdurend op zoek naar andere diensten met een toegevoegde waarde voor onze klanten om ons portfolio mee uit te breiden. Uiteraard kunnen ook start-ups en aanbieders van bijvoorbeeld laadoplossingen hierbij een rol spelen.

Wat is de betekenis van meer recente mobiliteitsconcepten zoals e-scooters, velomobielen of e-bakfietsen?

De mobiliteit in steden is drastisch aan het veranderen. Nieuwe vervoerswijzen en hun intelligente netwerken zullen hierbij een belangrijke rol spelen. De focus ligt op de efficiëntie en duurzaamheid van het totale systeem en het vermogen om te voldoen aan de toenemende vraag naar mobiliteit. Al deze nieuwe mobiliteitsconcepten leveren een eigen bijdrage naast bestaande vervoersconcepten zoals bus & trein.

Hoe werken jullie nieuwe concepten concreet?

Het MAN Transport Solutions team bestaat uit routeplanners, laadspecialisten, energie- en accuspecialisten. Elk teamlid draagt een specifiek puzzelstukje bij aan het complexe totaalbeeld van een geoptimaliseerd eMobility-systeem. De eerste stappen zijn een analyse van de huidige situatie en een haalbaarheidsstudie om te zien in hoeverre een dieselvoertuig 1:1 vervangen kan worden door een eVehicle. Vervolgens wordt een geschikt uitrol- en routeconcept opgesteld. Op basis hiervan wordt vervolgens de optimale laadstrategie bepaald. Het gaat hierbij om zaken als operationele stabiliteit, geoptimaliseerde investeringen en flexibiliteit van de laadtijd. Met name wat betreft de laadtijd is flexibiliteit van groot belang, bijvoorbeeld door het optimale laadtijdvenster te gebruiken voor de goedkoopste energieprijzen. Hier ligt op dit moment het grootste deel van het potentieel aan kostenoptimalisatie binnen e-mobiliteit.

@ Foto’s: MAN