(v) Pixabay - Joergelman
Author profile picture

Geanonimiseerde gegevens van mobiele telefoons helpen de Oostenrijkse overheid bij de strijd tegen het coronavirus. De start-up Invenium gebruikt daarvoor dezelfde techniek als die wordt toegepast bij het analyseren van bewegingen van grote mensenmassa’s, zoals bij evenementen.

Oorspronkelijk werd de technologie ontwikkeld om het mobiliteitsgedrag van mensen beter te begrijpen. Op die manier kan namelijk tijdens grootschalige evenementen door middel van de software worden bekeken wanneer ergens in grote massa’s mensen zich een probleem zou kunnen voordoen. De algoritmen hiervoor zijn ontwikkeld door de twee jonge promovendi en latere medeoprichters van Invenium Christopher Horn en Gunnar Schulze van Know-Center; een onderzoekscentrum voor Big Data en Kunstmatige Intelligentie,

Het systeem is daar inmiddels verder ontwikkeld en kan nu bijvoorbeeld ook in het wegverkeer worden gebruikt. De geanonimiseerde mobiele telefoongegevens maken het mogelijk om verkeerspatronen te identificeren en helpen bij de ontwikkeling van mobiliteitsconcepten voor steden en regio’s.

Geanonimiseerde mobiele telefoongegevens

De basisgegevens voor de bewegingsstroomanalyses worden geleverd door de Oostenrijkse mobiele telefoonaanbieder A1, de strategische partner van Invenium. De bewegingsanalyses worden bepaald aan de hand van de positiegegevens die via de A1-zendmasten worden bepaald. De gegevensanalisten van Invenium ontvangen deze gegevens anoniem. Het is vrijwel onmogelijk om conclusies te trekken over individuen, verklaart mede-oprichter Michael Cik. De bewegingsstromen worden berekend met behulp van statistische methoden en algoritmen. De bewegingsstromen worden dan in groepen van 20 gevisualiseerd – ook om redenen van gegevensbescherming. “Dit vertroebelt de resultaten niet, want het gaat toch om groepsgedrag”, zegt Cik.

Hulpmiddel in de bestrijding van de  coronacrisis

De bewegingsstroomanalyses helpen het crisisteam in Oostenrijk bij de bestrijding van de coronacrisis. Zij zien nu met een druk op de knop hoe het mobiliteitsgedrag verandert door de huidige omstandigheden en of beperkingen worden nageleefd.

De gegevens worden ook gebruikt door de simulatie-onderzoeker Niki Popper en zijn team aan de Technische Universiteit van Wenen. Met zijn start-up dwh heeft Popper een computermodel ontwikkeld om de verspreiding van het coronavirus te simuleren. Hij is momenteel van plan de technologie te gebruiken om statistische voorspellingen te doen over de verspreiding van het coronavirus. Popper: “We kunnen de mobiliteitsgegevens gebruiken om te zien waar mensen zich naartoe verspreiden en waar de volgende virushotspot zal zijn”.   Er is inmiddels ook interesse van andere Europese landen voor deze systemen. Kritiek van gegevensbeschermers

Oprichter Cik van Invenium heeft al veel kritiek gekregen op zijn analysemethode. Daarom is het voor hem belangrijk om te benadrukken dat alle activiteiten van Invenium voldoen aan de regels voor gegevensbescherming. Hij wijst ook verzoeken af die niet verenigbaar zijn met zijn ethische principes.