© Hardt Hyperloop
Author profile picture

De provincie Noord-Holland heeft een studie laten uitvoeren naar de bouw van een buizennetwerk waardoor de supersnelle Hyperloop van Amsterdam naar naburige Europese steden kan zweven.

Het netwerk dat is onderzocht heeft vijf routes die in 2040 volop in gebruik zouden moeten zijn. De eerste gaat van Amsterdam naar Leiden en Den Haag. De tweede van Amsterdam naar Rotterdam, Brussel en Parijs. De derde van Amsterdam naar Utrecht, Eindhoven, Düsseldorf en Frankfurt. De vierde van Amsterdam, Amersfoort, Arnhem, Duisburg en Düsseldorf. De vijfde gaat van Amsterdam naar Almere,  Lelystad, Zwolle en Groningen.

De voorziene maximale snelheid is 700 kilometer per uur.

Snel in Parijs

Deze snelheid zal de reistijd ten opzicht van een reguliere treinreis veel korter maken. Afhankelijk van het traject ben je met de Hyperloop volgens de studie drie of vier keer zo snel ter plaatse. Vergeleken met een vliegreis, bijvoorbeeld van Amsterdam naar Parijs, is de Hyperloop volgens deze studie twee tot drie keer zo snel.

Graphic uit de studie van de provincie Noord-Holland Beeld: Hardt Hyperloop/ Provincie Noord-Holland

De Hyperloop is een vervoersmiddel dat als een capsule razendsnel door een vacuümgetrokken buis zweeft, hoog gehouden door elektromagnetische aantrekking vanuit de bovenzijde van de buis. De bedoeling is dat de Hyperloop vliegen op relatief korte afstanden gaat vervangen. Dat lost twee problemen op. In de eerste plaats veroorzaakt de Hyperloop geen uitstoot van CO2. In de tweede plaats lukt het nog niet goed om vliegtuigen te bouwen die zich volledig elektrisch (en dus CO2-vrij) voortbewegen. Dat komt doordat de batterij groot en zwaar is, waardoor deze veel ruimte inneemt in het vliegtuig en het een last veroorzaakt. Ook is er nog geen batterij die zo efficiënt is dat deze genoeg energie heeft om langere tijd in de lucht te zijn. Voorzien wordt dat alleen kleine vliegtuigen voor het overbruggen van kortere afstanden met enkele tientallen passagiers op termijn beschikbaar zullen zijn. Airbus kondigde aan in 2030 met een elektrische jet liner te komen. Deze zal waarschijnlijk hybride zijn waarbij de motor deels elektrisch en deels op brandstof zal moeten lopen.

Duizenden passagiers

Hyperloop kan vele duizenden mensen per rit vervoeren. Mogelijk is het ook makkelijker om de capaciteit aan te passen aan het aantal reizigers en kan een toestel net als bij de trein uitgebreid worden met meerdere wagons.

De Delftse start-up Hardt Hyperloop verhuist komend jaar naar Groningen waar het een testlocatie gaat bouwen. Die bestaat uit een buis van drie kilometer waarmee de technologie vanaf 2022 uitgeprobeerd gaat worden. De bedoeling is dat er in 2025 goederen via de Hyperloop vervoerd kunnen worden en vanaf 2028 ook personen. Of dat haalbaar is, zal moeten blijken. Het zal afhangen van de bereidheid van lokale, nationale en Europese overheden om in zo’n netwerk te investeren.

Vanuit  de noordelijke gemeentes lijkt daar veel steun voor te zijn. Groningen bijvoorbeeld heeft het moeilijk om bewoners en bedrijven aan zich te binden. De afstand tot de Randstad is te groot. Een treinreis duurt al snel drie uur. Met de Hyperloop wordt die teruggebracht tot ruim drie kwartier. Hetzelfde geldt voor een stad als Zwolle.

Vanuit de Europese Commissie heeft Hardt Hyperloop vanaf het begin af aan steun gehad.

Baanwisseltechnologie

De vorige eurocommissaris voor Transport, Violeta Bulc, bezocht de proeflocatie in Delft vorig jaar zomer. Daar spraken de jonge ingenieurs in spe (de meeste zijn nog niet afgestudeerd omdat ze zoveel tijd kwijt zijn met hun uitvindingen om de Hyperloop mogelijk te maken) met haar af dat ze geregeld praten over het maken van de standaard waaraan Hyperloop moet voldoen.

Ook Hyperloopbedrijven in andere landen zijn daarbij aanwezig. De gedachte daarachter is, volgens Mars Geuze, een van de oprichters van de start-up, dat er zoveel nieuwe technologie nodig is dat ze uiteindelijk alle goede uitvindingen zullen samenvoegen. Van al die uitvindingen heeft Hardt de belangrijkste in handen: de technologie om van baan te kunnen wisselen. Als je dat niet kan, kun je geen netwerk opbouwen omdat je moet kunnen afbuigen naar een tussenstation.  Anders moet elke Hyperloop wachten tot de voorliggende Hyperloop weer van de tussenstop vertrokken is naar de volgende bestemming. Dat schiet niet op en is niet rendabel te maken.

Lees hier andere artikelen over Hyperloop