© Marcel Langthim via Pixabay
Author profile picture

Bijna een kwart (22%) van de aanrijdingen zou kunnen worden vermeden als we een van de voertuigen zouden vervangen door een level 4 autonoom voertuig. Dat blijkt uit een studie van TRL (The Future of Transport) naar het gezamenlijk gebruik van de weg door traditionele en autonome voertuigen.

De analyse suggereert bovendien dat er een vermindering van het aantal aanrijdingen op kruispunten (10%), aanrijdingen met kwetsbare weggebruikers (10%) en enkelvoudige terreinaanrijdingen (12%) zichtbaar zal worden. Het rapport stelt dat in 2040 jaarlijks tot 650 dodelijke en ernstige letselbotsingen kunnen worden voorkomen door de introductie van autonome voertuigen. Dit is gebaseerd op de aanname dat tussen 8 en 19% van het totale wagenpark autonoom is.

De studie paste een methodologie toe die gebruikt kan worden om het potentiële effect van de invoering van autonome voertuigen op toekomstige botsingen te onderzoeken. Deze methodologie werd toegepast op een beperkt aantal aanrijdingen; aanrijdingen waarbij ten minste één auto betrokken was en die een dodelijk of ernstig letsel tot gevolg hadden.

Hoewel de methodologie inzicht geeft in de mogelijke impact van autonome voertuigen op botsscenario’s, is er momenteel een gebrek aan openbaar beschikbare geaggregeerde gegevens over de introductie van autonome technologie in het wagenpark en het gedrag van deze technologie in bijna-ongevallen en botsscenario’s. De methodologie is gebaseerd op de huidige stand van zaken in de praktijk.

Richard Cuerden, directeur van de TRL Academy, zegt dat analyse aangeeft dat de introductie van autonome voertuigen op onze wegen waarschijnlijk de grootste verbetering in de verkeersveiligheid zal brengen sinds de introductie van de veiligheidsgordel. “Er zijn echter meer gegevens nodig om een grondiger en robuuster beeld te krijgen van toekomstige aanrijdingen en mogelijkheden om de bescherming van de inzittenden te verbeteren”.

“Onze analyse suggereert dat de introductie van autonome voertuigen op onze wegen waarschijnlijk de grootste verbetering in de verkeersveiligheid zal brengen sinds de introductie van de veiligheidsgordel.”

“Terwijl individuele bedrijven gegevens verzamelen over de prestaties van hun technologie bij aanrijdingen en bijna-ongelukken, moeten grote autobouwers en technologieleveranciers samenkomen om een geaggregeerde dataset te helpen ontwikkelen om een beter beeld te krijgen van de opname van autonome voertuigen in het wagenpark en de botssnelheden van deze voertuigen. Het is ook van essentieel belang zo snel mogelijk lering te trekken uit de ervaringen die zijn opgedaan.”