Author profile picture

Coöperatie Energyport Peelland was eigenlijk op zoek naar mogelijkheden voor een biomassa centrale. Maar daar kwam zoveel bij kijken, dat de prioriteit verschoof naar een zonnepark. Inmiddels is de locatie geregeld en zijn alle vergunningen op zak: nog dit jaar komt in het gebied De Vlaas in de St. Jozefparochie in Deurne een zonnepark op een terrein van 4 hectare. Het in totaal 11 hectare grote terrein wordt verder groen ingericht.

Lees ook het uitlegverhaal over het project Ruimte voor Energie van Metropoolregio Eindhoven

Voorzitter Martien Bots van Energyport Peelland: “Onze doelstelling is een grote bijdrage leveren aan het energieneutraal maken van Deurne en Peelland. Ook stellen we al onze kennis beschikbaar aan andere initiatiefnemers. We werken aan een biomassaplein voor het verwerken van reststoffen – daarover later dit jaar meer – en zijn nu dus in volle gang bezig met het realiseren van een zonnepark.”

“Dit is vooral ideaal voor mensen die wel gebruik willen maken van zonne-energie, maar zelf geen ruimte hebben om zonnepanelen te plaatsen”Martien Bots, Energyport Peelland

Alle inwoners van Deurne en omgeving kunnen deelnemen in de exploitatie van het zonnepark. “Dit is vooral ideaal voor mensen die wel gebruik willen maken van zonne-energie, maar zelf geen ruimte hebben om zonnepanelen te plaatsen”, zegt voorzitter Martien Bots. Inmiddels zijn 3000 van de geplande 12.5000 panelen aan de man gebracht. “Een moeizaam traject, maar we gaan er van uit dat we alle geplande panelen voor het einde van het jaar hebben kunnen wegzetten.”

Postcoderozen
Op basis van de huidige wetgeving (“postcoderoosregeling”) kunnen zowel particulieren als – in beperkte mate – kleinere ondernemers (geen grootverbruikersaansluiting) participeren. Een postcoderoosregeling houdt in dat bewoners kunnen deelnemen in deze regeling, wanneer zij in dezelfde postcode woonachtig zij als waar het zonnepark ligt of in een aangrenzende postcodes. Sinds 1 januari 2016 zijn er voor één zonnepark meerdere postcoderozen mogelijk, omdat het zonnepark niet in het midden van de postcoderoos hoeft te liggen. Dat betekent dat er voor het zonnepark De Vlaas zes postcoderozen mogelijk zijn met ruim 30.000 potentiële particuliere aansluitingen. Daarbij komen dan nog circa 4.000 potentiële MKB-aansluitingen.

15 Jaar korting op de energiebelasting
Voordeel van de postcoderoosregeling voor de deelnemers is dat zij voor 15 jaar een korting krijgen op de energiebelasting voor hun aandeel in de “eigen” elektriciteitsproductie van het zonnepark, dus voor de productie van het aantal zonnepanelen waarvoor zij participeren. In 2016 ging het om ruim 10 eurocent per KWh, exclusief BTW. Hierdoor is voor de deelnemer een rendement van 3 à 4% op zijn investering haalbaar.


Sourcing Innovation

E52