Author profile picture

Ze zijn zo klein als een rijstkorrel, maar omhuld in enorme ambities. Het nieuwe goud van de regio, zeggen experts. Onmisbaar bovendien als we onze levens steeds meer willen verbinden met het internet. Fotonische chips stijgen naar schatting naar een marktomvang van 615 miljard euro in 2020, en Eindhoven heeft daarvoor een belangrijk deel van de kennis in huis. De toekomst is dus veelbelovend, al hoeven we daar zeker niet op te wachten, zegt Pieter Hermans. Hij wil met de PHAPPS Week laten zien wat je nú al kunt met fotonen.

We schreven al veel meer over fotonica. Lees het allemaal hier.

‘Je vindt hier geen foto’s van cleanrooms’, zegt Hermans terwijl hij z’n laptop openklapt en naar de website van PHAPPS Week gaat. PHAPPS staat voor photonics applications. De bijeenkomst is een van de evenementen die hij met zijn bedrijf Jakajima organiseert. De focus ligt altijd op innovaties in de hightech sector. ‘Door vernieuwers uit verschillende industrieën samen te brengen, creëren we nieuwe samenwerkingen en producten.’

Monitoren van dijken
Vorig jaar was de eerste editie van PHAPPS. In oktober komt nummer twee. Meer nog dan een congres, wil Hermans er een breed gedragen evenement van maken. Een soort Dutch Design Week voor fotonica, waarbij het vijf dagen lang draait om de toepassingen van lichttechnologie.

Want dat is heel simpel gezegd wat fotonica is. Door licht te manipuleren kun je er data mee verzenden of het inzetten voor sensoring en monitoring. Aan de ene kant maakt fotonica bestaande toepassingen efficiënter. Bijvoorbeeld veel sneller internet met aanzienlijk minder energieverbruik. Aan de andere kant biedt het nieuwe mogelijkheden voor heel veel andere sectoren. Denk aan het vroegtijdig opsporen van kanker, autonoom rijden, het monitoren van dijken of de preventie van gewasziekten.

Fotonische chips
De potentie van lichttechnologie is niet bepaald een geheim. De Europese Commissie noemt fotonica een van de zes sleuteltechnologieën voor de toekomst. (“What the electron did for 20th century, with advances in electronics and electricity, so will the photon do for technology of the 21st century with photonics.”) Overheid, kennisinstellingen en bedrijven stelden vorig jaar 236 miljoen euro ter beschikking aan PhotonDelta. Volle vaart vooruit dus als het gaat om fotonica-ontwikkeling.

Waar Hermans op inspringt zijn kansen die hij nu al ziet voor het bedrijfsleven. ‘Door fotonica nu al toe te passen, versnel je ook de ontwikkeling in de markt en wordt het interessanter om op grote schaal chips te gaan produceren.’

Daarvoor maakt ook hij de vergelijking met elektronica. ‘Er zijn decennia aan ontwikkeling voor nodig geweest om te komen tot de piepkleine elektronicachip die we nu kennen. Maar daarvóór werden er natuurlijk al volop elektronische producten ontwikkeld. Eerst nog met die grote elektronenbuizen erin en later met een transistor. Het kost dus tijd voordat er op grote schaal fotonica-chips zullen zijn.’

Fotonica is overal
Hermans noemt in het gesprek een aantal voorbeelden van fotonica-technologie die we nu al kennen. “Lichttechnologie wordt heel veel toegepast al zullen weinigen weten dat dit ook fotonica is. Het omvat een heel spectrum aan straling die we dagelijks gebruiken, van gamma tot x-ray en van ultraviolet tot infrarood. Die tweede wordt bijvoorbeeld toegepast in röntgenapparaten, de laatste in iets simpels als een warmtelamp. Ook zonnepanelen zijn een mooi voorbeeld van hoe fotonen worden omgezet in elektriciteit.”

‘De volgende stap in de ontwikkeling is de aansluiting met bedrijven die momenteel het nut van fotonica nog niet voldoende inzien’, zegt ook Ewit Roos, managing director van Photon Delta, in een eerder interview met IO. ‘Het is nu tijd om de niet-fotonische bedrijven te gaan benaderen die, naar wij geloven, kunnen profiteren van een of andere vorm van geïntegreerde fotonica (…).’

Nieuwe toepassingen
Zie hier de gedachte achter de PHAPPS Week. Een evenement waarbij het niet zozeer draait om de theorie, maar vooral om de praktijk. Om het samenbrengen van enerzijds boeren, artsen en experts uit de IT, biotech en luchtvaart met anderzijds fotonica-bedrijven. ‘Om samen tot nieuwe toepassingen te komen en om nu al aan de de slag te gaan met een technologie die alleen maar belangrijker gaat worden.’

Op de site van PHAPPS Week vind je daarom dus geen afbeeldingen van cleanrooms. Wel van graanvelden, ziekenhuizen en steden waar al die fotonen uiteindelijk moeten shinen.

PHAPPS Week 2019 vindt plaats van 30 september – 4 oktober in Eindhoven. Ook externe partijen kunnen een business-to-business fotonica-event (zoals een demo, lezing, hackathon of expo) hosten tijdens deze week. Kijk voor meer informatie op de site.

© Foto Jakajima