Pixabay
Author profile picture

Membranen heb je in allerlei soorten en maten. Het zijn kunstmatige filters die bijvoorbeeld worden gebruikt bij de waterzuivering of in autokatalysatoren. Ze worden ook ingezet bij fabriekspijpen. Onderzoekers van University College London (UCL) en de universiteit van Newcastle hebben nu een nieuw soort membraan ontwikkeld waarmee kooldioxide (CO2) makkelijker kan worden afgescheiden van andere niet-schadelijke gassen.

De onderzoekers noemen het in hun persbericht “een soort koffiefilter” die bijvoorbeeld het niet schadelijke stikstof laat passeren, terwijl de CO2 wordt afgevangen om vervolgens te worden opgeslagen of verwerkt tot iets anders.

CCS

Het edelmetaal zilver speelt een centrale rol in de oplossing van de Britse universiteiten. Volgens Greg Mutch van de universiteit Newcastle wordt niet het hele membraan gemaakt van zilver maar slechts een beetje toegevoegd. Dat levert niet alleen een veel effectievere filter op, maar ook een die qua kosten kan concurreren met andere methoden om CO2 af te vangen.

Professor Paul Shearing van UCL Chemical Engineering denkt dat het een grote bijdrage kan leveren aan de energietransitie en het CO2-vrij maken van de industrie. De studie is gepubliceerd in het blad Energy and Environmental Science.

Duurzame energie

Het afvangen van het broeikasgas CO2 heeft natuurlijk alleen zin als er iets mee gedaan wordt. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar opslag onder de grond, kortweg CCS of Carbon dioxide Capture and Storage. Sommige mensen zien hierin echter ook risico’s voor bijvoorbeeld de volksgezondheid. Toepassing op grote schaal van CCS is daardoor nog ver weg. Verschillende wetenschappers zijn verder bezig met het chemisch binden van CO2 zodat een andere bruikbare stof ontstaat. Economisch is dat echter nog niet rendabel.

Het alternatief is uiteraard duurzame energie (wind, zon) waarbij nauwelijks CO2 vrijkomt.