Author profile picture

Inwoners van Eindhoven kunnen voortaan met een Woonoverlast-app melding maken van steeds terugkerende woonoverlast. Met de app kunnen zij foto’s, geluidsfragmenten en een exacte locatie doorgeven. De melding komt automatisch terecht bij de gemeente of de betreffende corporatie. Zij nemen vervolgend contact op met de melder over de opvolging.

Het is volgens de gemeente niet de bedoeling om eenmalige overlast direct via de app te melden. “De app maakt het melden en registreren van stelselmatige overlast gemakkelijk en biedt gemeente en corporaties meer inzicht in de problematiek.”

Hoe beter de registratie, des te sneller er een oplossing kan komen. “Er zijn verschillende vormen van woonoverlast, die variëren in ernst en tijdsduur. Denk aan herrie van de buren, vuil en stank in portieken en gezamenlijke ruimtes, fout of hinderlijk geparkeerde voertuigen en hinderlijk gedrag zoals intimidatie, discriminatie of pesten. Een goede registratie van deze overlast zorgt ervoor dat gemeente, corporaties en politie effectief en gebiedsgericht op kunnen treden.”

Voorheen kwamen meldingen telefonisch en via de website binnen bij het ‘Advies- en meldpunt woonoverlast’. De app is gratis te downloaden via de Play Store (Google Android) en App Store (Apple iOS).