Author profile picture

De Eindhovense woningmarkt herstelt zich. In 2015 zijn 12% meer woningen verkocht tegen een gemiddeld hogere prijs dan in 2014. Het gemiddelde prijsniveau van de woningen is weliswaar nog niet op het oude niveau van voor de crisis (de prijzen in 2015 liggen 11,6% lager dan in 2008), maar boeken ten opzichte van 2013 en 2014 een aanzienlijke stijging.

Ook in de omliggende gemeenten van het Stedelijk gebied is het aantal transacties, net als de gemiddelde koopsom, gestegen (+17% resp. +2,5%). Dat laat het stadsbestuur weten in een brief aan de gemeenteraad.

De bouwsector is bezig met een inhaalslag, hoewel het niveau van voor de crisis dus nog niet is bereikt. Bij de woningmarkt zien we meer investeringen in woningbouw, meer verkooptransacties, hogere prijzen en meer verhuizingen.

Aantal verkochte woningen per jaar:

Volgens de gemeente Eindhoven is het herstel van de woningmarkt niet alleen te zien in de prijsontwikkeling en het aantal transacties, maar ook in de ontwikkelingen op de (sociale) huurmarkt, de feitelijke groei van de woningvoorraad (nieuwbouw en transformaties) en de toekomstig te realiseren projecten (alles wat “in de pijplijn zit).

De woningmarkt in Eindhoven bestaat voor 53% uit huurwoningen. Daarvan wordt het grootste deel verhuurd door de corporaties (41%). De rest is particuliere huur (12%). In totaal telt Eindhoven 105.228 woningen. Vorig jaar zijn er 941 bijgekomen, voor de helft als gevolg van ‘transformaties’: het veranderen van kantoren in woningen.