Author profile picture

De durf en het doorzettingsvermogen van startups zijn van belang voor de vernieuwing in Eindhoven volgens wethouder Staf Depla. Depla ziet een taak voor de stad om te zorgen dat de mensen die worden opgeleid ook worden opgeleid met een goed beroepsperspectief. Ook ziet hij een kans voor startups om te kijken naar mensen die het traditioneel moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. Specifiek kijkt hij naar mensen met een autisme-stoornis. Depla denkt dat er bij startups creativiteit is om in een sluitende businesscase toch mensen die het traditioneel moeilijk hebben op de arbeidsmarkt toch aan het werk te krijgen.