Author profile picture

In twintig jaar tijd heeft de Brabantse werkgelegenheid zich verplaatst van West-Brabant naar Eindhoven, de Kempen en Den Bosch. Waar in 1995 vooral het gebied rond Breda en Roosendaal goed in de markt lag, geldt dat nu voor Brainport Eindhoven. Dat blijkt uit een berekening die Atlas voor de Gemeenten in opdracht van BrabantKennis maakte.

werk in Brabant

Volgens BrabantKennis heeft de verschuiving te maken met zowel de toegenomen kracht van Brainport, als met de ontwikkelingen in de regio Rijnmond, waar West-Brabant direct aan grenst. “Omdat algemene trends op de arbeidsmarkt per regio anders kunnen uitpakken, zijn er plekken waar de kans op werk hoog is en toeneemt en plekken waar deze lager is en verder kan afnemen. De kans op werk en de hoogte van het inkomen tussen twee gelijkwaardige Brabanders die in verschillende gebieden wonen en niet willen verhuizen of lang willen reizen, kan daardoor behoorlijk afwijken.”

Volgens BrabantKennis leidt dit trend vooralsnog niet tot grotere verschillen in welstand. Brabant loopt wat dit betreft in de pas met de rest van Nederland. In vergelijking met andere landen is de ongelijkheid qua inkomens in Nederland beperkt. “Maar de hoogste inkomens stijgen wel iets harder dan de laagste, waardoor er hooguit sprake is van een licht toenemende inkomensongelijkheid.”

Screen Shot 2017-01-07 at 14.41.25

Wel zijn er duidelijke verschillen in gemiddeld inkomen tussen gemeenten. Voor het merendeel lopen de lijnen gelijk met de kans op werk: Eindhoven springt er gunstig uit. Dat leidt volgens BrabantKennis echter niet tot de conclusie dat er een tweedeling is. Binnen gemeenten blijven de verschillen namelijk ook zichtbaar.

Als het vergrootglas niet wordt gelegd op inkomen, maar op vermogen, dan zijn de verschillen wel groter. Met name de Kempengemeenten springen er dan gunstig uit. Grote steden als Eindhoven doen het wat dat betreft minder goed.

Screen Shot 2017-01-07 at 14.52.43

Een andere opvallende ontwikkeling is dat het geld naar de steden trekt, een trend die de komende tijd nog wel door zal zetten, zo verwacht BrabantKennis. “Het economische succes van Brainport Eindhoven en andere grootstedelijke regio’s zorgt er dan voor dat de verschillen met andere¬†gebieden in Brabant groter worden.”

Screen Shot 2017-01-07 at 14.55.51

 

Lees meer over dit onderzoek in “Mind The Gap”