© IO
Author profile picture

Alle werkmakelaars van Ergon kregen deze week te horen dat ze zijn geslaagd voor de hbo-opleidingsmodule Functiecreatie. Ergon is hierdoor het eerste sw-bedrijf waar alle werkmakelaars een hbo-certificaat Functiecreatie bezitten.

Door de invoering van de Participatiewet moeten er 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gecreëerd worden. Vanwege het grote aantal extra banen is het belangrijk dat functiecreatie meer aandacht krijgt. Om deze reden hebben alle werkmakelaars van Ergon deelgenomen aan de hbo-opleidingsmodule Functiecreatie. Deze is ontwikkeld door Fontys Hogeschool HRM en Psychologie in samenwerking met A&O-fonds SBCM, Disworks en Locus.

Ergon is het eerste sw-bedrijf waar alle werkmakelaars een hbo-certificaat Functiecreatie hebben.

(Bron: persbericht Ergon)

De opleidingsmodule Functiecreatie is in oktober 2014 gestart. In 13 lesbijeenkomsten en via diverse praktijkopdrachten hebben de werkmakelaars zich de vaardigheden van een ‘job creator’ eigen gemaakt. Zo kunnen zij nu vanuit het belang van een werkgever banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit doen zij door werkprocessen te analyseren.

Schermafbeelding 2015-06-26 om 23.28.36Docent René Kersten: “De werkmakelaars hebben gekeken of het mogelijk is om met een andere ordening van taken nieuwe banen samen te stellen. Relatief eenvoudige taken worden afgesplitst van bestaande banen. Deze eenvoudige taken worden samengevoegd tot nieuwe duurzame banen. Zo voert gekwalificeerd personeel ook echt het werk uit waarvoor ze zijn opgeleid. En worden de eenvoudige taken uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Werkmakelaar Anton de Kok heeft in de opleiding geleerd om op een andere manier te kijken naar het werk dat hij doet: “Ik kijk nu nóg meer naar de mogelijkheden in plaats van naar de onmogelijkheden. Want functies die op het oog ongeschikt zijn om door een medewerker met een arbeidsbeperking uit te voeren blijken ook taken en handelingen te bevatten die relatief eenvoudig zijn. Dat kan de basis zijn voor een nieuwe functie.”

20 nieuwe functies
Docent René Kersten vertelt trots over de resultaten: “De deelnemende werkmakelaars hebben het geleerde in de praktijk gebracht door een quick scan uit te voeren bij een echte werkgever. Hierbij hebben zij gekeken welke werkprocessen opnieuw ingericht konden worden. Zo zijn er maar liefst 20 nieuwe functies gecreëerd.”

Een van de deelnemers die een aantal nieuwe functies heeft gecreëerd is werkmakelaar Anton de Kok. “Mijn praktijkopdracht heb ik uitgevoerd bij een facilitair bedrijf die voor een opdrachtgever het afvalproces anders moest inrichten. Door de werkprocessen grondig te analyseren hebben we vijf nieuwe banen kunnen creëren. Twee van die banen worden inmiddels al ingevuld door Ergon-medewerkers.”