Author profile picture

Innovation Origins: Europees nieuwsplatform over innovaties op fundament van E52 Eindhoven

Eerste nevenvestiging in München vandaag van start

E52 verdwijnt, Innovation Origins (IO) verschijnt.

Wat hetzelfde blijft: dagelijks de meest relevante verhalen over innovaties en hun bedenkers die de grote problemen van vandaag en morgen proberen op te lossen. En over de business die daarachter schuilgaat.

Wat verandert: van een lokaal, op Brainport Eindhoven gericht platform (E52), ontstaat langzaamaan een Europees netwerk van lokale innovatiebronnen. De eerste stap daartoe wordt vandaag gezet met de start van IO Muenchen, dat naast IO Eindhoven gevuld zal gaan worden. Boven de lokale sites komt een Europees koepelplatform, met daarop het meest interessante en relevante innovatienieuws, losgekoppeld van de oorspronkelijke locatie. Nieuwe vestigingen van Innovation Origins zullen ontstaan als de organisatie daar op basis van de bestaande activiteiten sterk genoeg voor is. De uitrol zal zich daarbij concentreren op regio’s die zich door hun innovatieve karakter onderscheiden.

De naam

Innovation Origins heeft de ambitie uit te groeien tot een internationaal opererende organisatie die zich specialiseert in het verhaal van innovatie. Via dagelijkse artikelen op innovationorigins.com, maar ook met events, nieuwsbrieven, whatsapp-diensten, boeken, kranten, verkiezingen en talkshows. Met lokale relevantie én mondiale impact – publicaties vinden daarom altijd plaats in de lokale taal én het Engels. Een bezoeker kan daardoor de vernieuwers uit zijn eigen omgeving koppelen aan ontwikkelingen op wereldschaal. Wie Innovation Origins bezoekt, kan er van op aan dat hij aansluiting houdt bij de maatschappelijke vernieuwingen die onze wereld van morgen bepalen: IO wijst de weg naar de bron van innovatie – vandaar de nieuwe naam.

Journalistiek

Innovation Origins is een volledig onafhankelijk journalistiek platform, dat het als zijn taak ziet om feitelijke en goed onderbouwde informatie te verschaffen. Om dat doel zo goed mogelijk te bereiken, worden voor de content van IO altijd drie lagen van betrouwbaarheid in acht genomen. De eerste laag bestaat uit de verslaggevers en redacteuren die verantwoordelijk zijn voor de artikelen: zij zullen alle journalistieke regels in acht nemen bij de totstandkoming van hun producties, inclusief transparantie over eventuele belangen. De tweede laag is die van de techniek: Innovation Origins is een samenwerking aangegaan met Katalysis, een startup die beoogt via blockchain-technologie de verificatie van de feiten te bevorderen. Ook werkt IO met curatie- en aggregatietools die vergelijking van eigen content met andere bekende betrouwbare informatie vergemakkelijkt. De derde en laatste laag van betrouwbaarheid is het publiek: gebruikers van Innovation Origins worden consequent uitgenodigd hun aanvullingen of verbeteringen toe te voegen.

Verdienmodellen

Innovation Origins is ervan overtuigd dat haar missie – het ontdekken, vertellen en verspreiden van het verhaal van innovatie – het beste ten uitvoer wordt gebracht als de online content altijd gratis beschikbaar is. Dat geldt zowel voor consumenten, als voor betrokken bedrijven, als ook voor andere media die de verhalen willen doorplaatsen. Geld wordt op verschillende andere manieren verdiend:

  • Added Value Journalism: een door E52 ontwikkeld verdienmodel waarbij bedrijven, overheden en andere organisaties die belang hebben bij het door IO vertelde verhaal daar structureel of incidenteel de funding voor bieden. Dit gebeurt met inachtneming van de onafhankelijkheid van IO’s redacteuren.
  • Events: op elke locatie organiseert IO evenementen die passen bij het centrale thema in de lokale context.
  • Boeken: herbundeling van eerder verschenen content.
  • Advertenties: IO’s specifieke doelgroep maakt gericht adverteren mogelijk.
  • Arbeidsmarkt: IO verwacht vanwege het grote tekort aan personeel in de innovatiesector een verbindende rol te kunnen spelen tussen werkgever en potentiële werknemers.
  • Nieuwsbrieven/knipselkrant: op aanvraag kunnen specifieke contenstromen ontwikkeld worden vanuit een specifiek belang van een bedrijf, een sector of een overheidsinstantie.
  • Donaties: gebruikers zullen geregeld worden verleid tot het doen van donaties. Ook hiervoor zal Katalysis de technologie leveren – waarbij elke donatie eerlijk verdeeld zal worden over de mensen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van een specifiek artikel: verslaggever, eindredacteur, vertaler, illustrator, etc.
  • Content in opdracht: De expertise van de IO-redactie kan ook ingezet worden voor commerciële opdrachten. Het resultaat daarvan zal niet op de IO-platforms verschijnen maar kan wel profiteren van de kennis en vaardigheden van hun redacteuren.