Author profile picture

Op een dag als vandaag is het goed ons te realiseren dat er in de wereld, Nederland en Eindhoven nog veel verbeterd kan worden, maar dat we – óók in 2016 – met z’n allen weer veel stappen in de goede richting hebben gezet. En dan bedoelen we niet eens economisch (ja, op dat vlak ging het ook goed), maar veel meer nog op het gebied van de innovaties die ons leven uiteindelijk beter en mooier kunnen maken. Innovaties in de gezondheidszorg bijvoorbeeld, maar ook op het gebied van energie, mobiliteit en onderwijs. Juist omdat veel hiervan uit Brainport Eindhoven afkomstig is en al die initiatieven onze aandacht verdienen, hebben we twee jaar geleden E52 opgericht. Inmiddels heeft dat ruim 2500 verhalen opgeleverd en we zijn voorlopig nog niet uitverteld.

Een dag als vandaag is dus niet alleen goed om iedereen een mooi en gezond 2017 toe te wensen, maar ook heel veel nieuwe, belangrijke innovaties. We worden er beter van! E52 zal er ook in 2017 weer de schijnwerpers op zetten, juist omdat ze een tipje van de sluier oplichten van hoe ons leven er over een paar jaar uit kan zien. Om op die manier ook iets bij te dragen aan een gevoel van optimisme over wat ons nog te wachten staat. We kunnen het gebruiken.

We wensen u een gezond en innovatief 2017 toe!

PS: We nodigen u van harte uit ons ook in 2017 te volgen. Dat kan via: