Author profile picture

De Nederlandse bouwsector luidt de noodklok over de slechte waterkwaliteit in sloten en rivieren. Deze crisis bedreigt niet alleen de natuur, maar kan ook de woningbouw vertragen. De naderende deadline van de Kaderrichtlijn Water in 2027 zorgt voor urgentie. Vervuiling door PFAS, microplastics en meststoffen vormt een groot probleem. Rioolwaterzuiveringen worstelen met ‘onzichtbare’ vervuiling. Bouwbedrijven, natuurorganisaties en drinkwaterbedrijven roepen gezamenlijk op tot actie. Ze pleiten voor een stabiel grondwaterpeil, betere waterzuivering en klimaatadaptief bouwen. De oplossing vereist samenwerking tussen alle sectoren en innovatieve technieken.

De impact van slechte waterkwaliteit

De bouwsector maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van vervuilde sloten en rivieren voor de woningbouw. De vervuiling door PFAS, microplastics en meststoffen heeft niet alleen ecologische gevolgen, maar belemmert ook de afgifte van bouwvergunningen. Dit kan leiden tot aanzienlijke vertragingen in bouwprojecten en daarmee de woningnood verergeren.

Minister Barry Madlener wordt door verschillende partijen aangespoord om waterkwaliteit tot topprioriteit te maken. Bouwend Nederland, Aedes en NEPROM benadrukken dat zonder verbetering van de waterkwaliteit, bouwprojecten stil kunnen komen te liggen. Dit komt bovenop de reeds bestaande uitdagingen door de PFAS-crisis en stikstofproblematiek.

PFAS heeft zowel een impact op grondvervuiling als op watervervuiling en dus een dubbele impact op de ruimte om te bouwen. PFAS, de ‘forever chemicals’, zijn moeilijk te verwijderen. Onderzoekers van watertechnologie-instituut Wetsus hebben een methode ontwikkeld om PFAS uit water te verwijderen en te neutraliseren.

Agrarische druk en de derogatieregeling

De afschaffing van de derogatieregeling zorgt ervoor dat agrarische bedrijven hun meststoffen sneller moeten afbouwen. Dit leidt tot extra druk op boeren die al worstelen met de mestproblematiek. Minister Wiersma van Landbouw heeft nog geen concrete oplossingen aangedragen, wat zorgt voor onzekerheid onder boeren. Deze onzekerheid vertraagt het oplossen van de mestvervuiling in het water.

Om de waterkwaliteit te voorspellen en verbeteren, zijn innovatieve technieken en samenwerking essentieel. Het PHARA-project ontwikkelt een 3D phased array weerradar om extreme weersomstandigheden beter te voorspellen. Hybride AI-modellen kunnen helpen bij het beheer van grondwaterbronnen en het voorspellen van verontreinigingen. Deze technologieën kunnen bijdragen aan een robuuster waterbeheer en beter voorbereid zijn op klimaatverandering.

Samenwerking tussen sectoren

De oplossing voor de waterkwaliteitscrisis ligt in samenwerking tussen alle sectoren. Bouwbedrijven, natuurorganisaties, drinkwaterbedrijven en de overheid moeten gezamenlijk werken aan een stabiel grondwaterpeil en betere waterzuivering. Klimaatadaptief bouwen en het gebruik van groene infrastructuur zijn cruciaal voor een duurzame toekomst. Alleen door collectieve inspanningen kunnen we de waterkwaliteit verbeteren en toekomstige bouwprojecten veiligstellen.

De slechte waterkwaliteit in Nederland is een complex probleem dat dringende aandacht vereist. De bouwsector roept op tot onmiddellijke actie om te voorkomen dat de woningbouw verder wordt vertraagd. Innovatieve oplossingen en sectoroverschrijdende samenwerking zijn cruciaal om de uitdagingen van de Kaderrichtlijn Water en de vervuiling door PFAS, microplastics en meststoffen aan te pakken. Het is tijd om schoon water een topprioriteit te maken om onze natuur, gezondheid en economie te beschermen.