©Pixabay

Net nu droogte en verhoogde drinkwaterconsumptie in het nieuws zijn, valt er ook goed nieuws te melden over waterbeheer. Want waterhergebruik kan de druk op grondwater verminderen. Dit blijkt uit een studie van wateronderzoeksinstituut KWR.

Er is een toenemende vraag naar water, bijvoorbeeld naar drinkwater. Ook is er meer schade aan de natuur en landbouw door droogte. KWR onderzocht daarom een toekomstscenario waarin de watervraag als gevolg van economische groei en bevolkingstoename stijgt. Terwijl door klimaatverandering de beschikbaarheid van water juist afneemt. Waterhergebruik kan een oplossing zijn voor de grotere belasting op het grondwater.

De onderzoekers hebben de potentiële bijdrage van waterhergebruik op het zoetwatersysteem gekwantificeerd en inzichtelijk gemaakt door middel van zogeheten Sankey-stroomdiagrammen. Zo is de kwantiteit bepaald van de hoogst haalbare bijdrage van verschillende soorten waterhergebruik om in de tekorten te voorzien.

Zoetwatervoorziening veilig stellen

Behalve hergebruik binnen een sector zijn er veel mogelijkheden voor waterhergebruik tussen sectoren. Op kleine schaal vinden al toepassingen plaats met industrie en landbouw. In de Sankey-stroomdiagrammen van de KWR is voor Nederland en Vlaanderen het zoetwatersysteem gevisualiseerd, gericht op waterstromen die door de mens worden beïnvloed.

Meld je aan voor IO op Telegram!

Elke dag om 20 uur exact één innovatief verhaal op je smartphone? Dat kan! Meld je aan voor onze Telegram-service en blijf op de hoogte van de laatste innovaties!

Meld je aan!
©KWR

De studie heeft verschillende gevallen van hergebruik bekeken. Het kan gaan om het opnieuw gebruiken van vergaand gezuiverd huishoudelijk restwater in de landbouw of industrie, het hergebruik van soortgelijk gezuiverd industriewater in de landbouw en actieve infiltratie van vergaand gezuiverd restwater voor de aanvulling van grondwater.

Zorgvuldig waterhergebruik

Waterhergebruik moet zorgvuldig gebeuren, waarschuwt KWR. Daarvoor moet systematisch worden geanalyseerd wat de benodigde zuiveringsbehoefte is. Ook moet worden nagegaan hoe de chemische en microbiologische veiligheid gewaarborgd kan worden en hoe waterhergebruik past binnen bestaande of toekomstige regulering en perceptie. Tenslotte moet worden gelet op de consequenties voor het milieu.

De methode met de door KWR gebruikte diagrammen maakt inzichtelijk dat door waterhergebruik minder belasting op het grondwater mogelijk is. Vooral het maken van nieuwe verbindingen tussen sectoren biedt kansen. Zo maakt glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland in Dinteloord voor gietwater gebruik van effluent, gezuiverd afvalwater, van de nabij gelegen Suiker Unie.

De toegepaste methode maakt volgens het kennisinstituut de verbindingen in een regionaal zoetwatersysteem inzichtelijk, en ondersteunt partijen bij het identificeren van mogelijke samenwerkingen. Tevens geeft het inzicht in knelpunten met betrekking tot waterkwaliteit. Een vervolgstap is het maken van een dynamisch model voor de verdeling en het aanbod van water in ruimte en tijd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

Doneer

Persoonlijke informatie

Over de auteur

Author profile picture Paul Smits is politicoloog en werkt als journalist. De meeste tijd is Paul werkzaam geweest als verslaggever bij een krant (Rotterdams Dagblad, AD). Hij opereert nu als freelancer vanuit Zuid-Amerika (Ecuador).