Author profile picture

Het ziet er naar uit dat Groningen de vijfde stad van het land wordt.
Volgens de laatste tellingen had de stad vorig jaar zo’n 600 inwoners meer dan Eindhoven. Sinds gisteren is de hoofdstad van de gelijknamige provincie samengevoegd met twee aanpalende dorpen: Haren en Ten Boer.
En dat levert naar alle waarschijnlijkheid ‘n nog groter surplus op.

Ze hebben ‘t wijs aangepakt daar in het hoge noorden. De aarde verzakt, maar bij de pakken neer gaan zitten: geen sprake van.
Na aanvankelijk gemor vanuit met name Haren, is de start van de nieuwe gemeente voortvarend opgepakt.
Meer ruimte en bestuurskracht wordt zichtbaar door voldoende massa bij elkaar te brengen. Als vanzelf ga je er dan meer toe doen…..,tot in den Haag en Brussel aan toe.
En daaraan hebben de noorderlingen behoefte. De aardverzakkingen brengen al voldoende ellende. Samen sterker is het devies.

Daarvan kan de flitsende booming regio Brainport nog wel wat leren.
Het is dat Groningen nu plek 5 gaat bezetten. Voor hetzelfde geld zou buur Tilburg met de eer zijn gaan strijken. Ook daar is er indertijd wijselijk gefuseerd tussen ‘de schôônste stad van ’t laand’ en de omliggende Midden-Brabantse dorpen. Het resultaat: een stevige stad met voldoende armslag en massa. Tilburg bloeit.

In Zuid-Oost-Brabant wordt er al jarenlang veelvuldig geprutteld over de meest passende samenwerkings-, bestuurs- en overige gemeenschappelijke regelingsvormen.
Met hoofdzakelijk mitsen en maren:
‘Het’ moet natuurlijk wél passen bij eigenheid, diversiteit en overige unieke kenmerken van de bijzondere Kempische aard. ‘n Plan met slechts marginale wijzigingen is natuurlijk onaanvaardbaar. Uitsluitend enkele directe buurgemeenten in ‘n fusie met Eindhoven storten lost natuurlijk niks op. De landelijke regelgeving rondom gemeentelijke herindeling is natuurlijk nét ‘in ontwikkeling’. Natuurlijk kunnen we beter ook daarom nog wachten.
En zo gaat ‘t maar door….natuurlijk!

Intussen claimt de regio de meeste economische groei buiten de Randstad. De meeste patenten van het hele land worden hier verkregen. En om nog maar ’ns ’n ander treffend voorbeeld te noemen, de snelst groeiende hotelmarkt van Nederland bevindt zich in Eindhoven.

Er dreigt langzamerhand een bizarre conclusie getrokken te kunnen worden: Brainport groeit in álle opzichten als kool. De ouderwetse, verbrokkelde en vaak ondoorzichtige publieke bestuursstructuur ten spijt.
De regio telt inmiddels een veelheid aan gemeenschappelijke regelingen waarop nauwelijks zichtbare democratische controle wordt uitgeoefend. Vele gemeenten zijn te klein om een adequaat én voldoende professioneel ambtelijk apparaat te kunnen inrichten.

Met ’n beetje pech is Eindhoven binnen ’n aantal jaren nog slechts de 7e stad van het land. Tilburg groeit.

En op ’n dag loopt de bestuurlijke inrichting van Z.O.-Brabant net zo vast als ’t verkeer in het oostelijke deel van deze regio nu al doet.

En waar kan Zuid-Oost-Brabant bestuurlijk dan wél prat op gaan? Jawel, dat de Nederlandse gemeente met de langste naam in deze contreien is te vinden.
De vermelding valt ten deel aan de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Het is wel héél veel eer voor bestuurlijke dwèrsliggers….!

Pieter Hendrikse beziet “Vanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in en soms ook buiten Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal/cultureel domein) als in een vrije rol.

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

Doneer

Persoonlijke informatie