Author profile picture

Het hoogste percentage hoog opgeleiden binnen Brainport bevindt zich in Waalre. Daar heeft bijna de helft van de bevolking (42%) een universitaire of HBO-opleiding. Eindhoven is met 37% een goede tweede. De laagste percentages zien we in Bladel (20%) en Gemert-Bakel (18%). Landelijk staat Waalre op plaats 13, Eindhoven op 27.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Bijna drie op de tien 15- tot 75-jarigen in Nederland zijn hoogopgeleid (29%). De sterk verstedelijkte gemeenten hebben veelal de hoogst opgeleide bevolking. Het percentage hoogopgeleiden in de aangrenzende gemeenten ligt vaak ook boven het landelijke gemiddelde.

Utrecht is de gemeente met de meeste hoogopgeleiden. In deze stad is de helft van de 15- tot 75-jarige inwoners hoog opgeleid. Van de vier grote steden behoort ook Amsterdam met een 7de plek tot de top 10 gemeentes.

Het aandeel hoogopgeleiden is in de universiteitssteden Leiden (6), Wageningen (10), Nijmegen (11), Groningen (18), Delft (24) en Eindhoven (plaats 27 landelijk) relatief groot. Uitzondering daarop zijn de universiteitssteden Maastricht en Enschede. Het aandeel hoogopgeleiden ligt in Maastricht nog net iets boven het landelijk gemiddelde (29%) en in Enschede ligt dit er zelfs onder. Beide steden zijn beduidend minder succesvol in het vasthouden van hun voormalige studenten of in het aantrekken van hoogopgeleiden.

Jonge vrouwen hoger opgeleid

In 2015 ligt het aandeel hoogopgeleide mannen van 15 tot 75 jaar met 30% nog 2 procentpunten hoger dan het aandeel hoogopgeleide vrouwen in dezelfde leeftijd. Deze achterstand van vrouwen zal in de komende jaren omslaan in een jaarlijks groeiende voorsprong. Zo is het aandeel hoogopgeleiden onder 25- tot 45-jarige vrouwen al 5 procentpunten hoger dan onder mannen in deze leeftijd. Onder de 25- tot 35-jarigen is het verschil zelfs al 9 procentpunten.