Author profile picture

Het succes van de Kennisvragenbank was voor business developer Robert Al van TU/e’s Innovation Lab een van de hoogtepunten van het afgelopen studiejaar: “De Kennisvragenbank stelt MKB’ers in staat om studenten in te zetten bij kortlopend onderzoek. Het verlaagt de drempel tot onze kennis. Binnen een paar dagen krijg je gratis antwoord met een inschatting van het verdere verloop, waarna je kunt kiezen om het daadwerkelijk te laten uitvoeren.” Reden om eens wat dieper in deze TU/e-service te duiken.

Voor zowel mkb’ers als studenten van de TU/e is nog een wereld te winnen als beiden meer met elkaar in contact komen. In het eerste geval voor een frisse kijk op innovatievraagstukken en in het tweede geval voor een kansrijke eerste stap richting een carrière in bedrijvig Brainport Eindhoven. Juist in die behoeften voorziet de Vragenbank, een project van branchevereniging High Tech NLStichting KIEN (Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland) en TU/e SURE Innovation dat onderdeel uitmaakt van TU/e Innovation Lab. “We bieden mkb’ers toegang tot de kennis die de TU/e in huis heeft en creëren zodoende ook kansen voor studenten bij diezelfde bedrijven”, vat projectmanager van De Vragenbank vanuit TU/e SURE Innovation Monique Greve samen.

Studiegerelateerd werk
“TU/e SURE Innovation is een initiatief van TU/e-hoogleraar Ton Backx”, aldus Greve. “Hij merkte op dat er behoefte is bij het mkb-bedrijfsleven om aan te haken bij de laboratoria, lessen, bibliotheken, professoren én de studenten van de universiteit. Tegelijkertijd ijvert TU/e SURE Innovation ervoor om juist dát bedrijfsleven, het mkb-segment, meer op het netvlies te krijgen van studenten. Want de ervaring leert dat studenten daar vaak niet aan denken als ze na hun afstuderen op zoek gaan naar een baan. Ze komen meestal terecht bij de geijkte grote bedrijven. Maar er zijn genoeg studenten die juist behoefte hebben aan een startpositie bij een bedrijf waar ze meer vrijheid en ruimte voor eigen ideeën en impact hebben. Om hen daarvan bewust te maken, regelen we kansen voor studiegerelateerd werk bij mkb-bedrijven tijdens hun opleiding.”

 

Bovengemiddeld
Om die twee werelden nog dichter bij elkaar te brengen, werd begin dit jaar de Vragenbank in het leven geroepen. Het werkt als volgt: mkb’ers dienen online een innovatievraagstuk in. Een team van speciaal geselecteerde studenten analyseert die vraag en verwijst vervolgens naar het meest geschikte traject om tot de beste oplossing voor het betreffende vraagstuk te komen. Dat wordt teruggekoppeld aan het bedrijf en als dat interesse heeft, volgt er een officiële opdracht. Als die binnen de TU/e uitgevoerd wordt (want dat is geen vereiste, het kan ook naar een andere universiteit doorverwezen worden), zoekt TU/e SURE Innovation er de geschikte studenten bij om de opdracht daadwerkelijk uit te voeren binnen het bedrijf. “We werken alleen maar met master studenten die bovengemiddeld presteren en hebben toegang tot studenten van alle faculteiten. Dankzij die topselectie plus de interne connectie met andere kennisfaciliteiten van de TU/e onderscheiden we ons van andere detacheringsbureaus.” De studenten schrijven zichzelf in als ze interesse hebben en een toelatingscommissie bepaalt of ze aan de eisen voldoen. Indien toegelaten, bepalen ze zelf aan welke opdrachten ze mee willen werken en moeten daarop ook solliciteren met een motivatiebrief.

“We werken alleen maar met master studenten die bovengemiddeld presteren”Monique Greve, TU/e

Van wilde ideeën tot prototypes
Volgens Greve zijn zowel de opdrachten als de mkb-bedrijven waar ze uitgevoerd worden heel divers. “Het gaat van wilde ideeën tot prototypes. Zo doen we vaker haalbaarheidsonderzoeken, zoals voor het ombouwen van een machine voor ATD in Hapert. Maar we voeren ook opdrachten uit voor zorginstellingen, iets heel anders dus. Daarnaast doen we marktonderzoeken, bijvoorbeeld voor een internationale productlancering. En we hebben met een viskwekerij in Kenia meegedacht over een bouwwerk voor de regulering van de temperatuur van het water in de kweekvijvers, waardoor hun productie en dus omzet omhoog kon. Echt een goed voorbeeld van hoeveel effect onze opdrachten kunnen hebben voor een bedrijf. Wat ook heel succesvol is, zijn de brainstormsessies die we uitvoeren en ondersteunen. Dat gebeurt maandelijks.” Opdrachten kunnen zowel solo als door een team opgepakt worden.

Uitdagend
De bedrijven betalen voor het uitvoeren van de opdracht en krijgen daarvoor in ieder geval dus denk- en mankracht van de crème de la crème van de TU/e-studenten én diens toegang tot alle universiteitsfaciliteiten. “Er zijn echter ook bedrijven die zelf een goede R&D-afdeling hebben, maar wel graag in contact willen komen met deze jonge mensen, de nieuwe aanwas”, weet Greve. “Dat geldt bijvoorbeeld vooral voor de bedrijven die zijn aangesloten bij High Tech NL. Dus dat faciliteren we ook. De achterban van Stichting KIEN is juist weer wat behoudender en zoekt vooral ondersteuning bij het maken van innovatieslagen. Dankzij onze brede studentenpool kunnen we op alle vlakken van betekenis zijn. En dankzij de grote diversiteit aan bedrijven binnen het mkb-segment in Brainport Eindhoven kunnen we de studenten heel uitdagende opdrachten meegeven.”

Een vraag indienen bij de Vragenbank is overigens gratis voor bedrijven. Pas als ze het geadviseerde traject willen volgen, wordt het een betaalde opdracht.


Kennisvragenbank: zo werkt het

TU/e