Author profile picture

Onverwacht was het natuurlijk niet, het vertrek van Campina. Maar nu de melkfabriek grotendeels weg is van het complex tussen kanaal, Geldropseweg en Augustinianum, komen er toch weer andere krachten vrij: het gebouw valt ten prooi aan krakers en koperdieven. De gemeenteraadsfractie van D66 stelde er begin deze week vragen over; wij namen er een kijkje.

P1010428_1Het immense gebouwencomplex lijkt hals-over-kop te zijn verlaten. Oude machines en heel veel losse spullen zijn nog aanwezig in het pand. Het koelhuis, het hoofdgebouw, de kantine en het productiecentrum hebben hun functie verloren. Hoewel een deel inmiddels bewoond wordt door anti-kraak-studenten, vallen andere stukken ten prooi aan zwervers, koperslopers en andere passanten. Naar verwachting komt in september ook de rest van het terrein leeg.

P1010485D66 vraagt zich, zoals zovelen, af wat Campina – nog altijd de eigenaar – en de gemeente met het terrein willen. Is er ruimte voor nieuwe industrie of zet de gemeente in op een transformatie zoals Strijp-S en NRE? “Dit biedt kansen voor de stad, zoals ook bijvoorbeeld benoemd in de concept woonvisie”, aldus D66 in de Raadsvragen.

De collegepartij wil weten hoe de gemeente samen met Campina op de korte termijn ongewenste situaties kan voorkomen. Daarnaast kijkt D66 ook verder: “Welke kansen het college ziet om dit terrein juist in te zetten zodat het een mooie bijdrage aan onze stad vormt, zoals ook andere voormalige industrieterreinen in Eindhoven dat inmiddels doen?”

P1010431Maar dat is iets voor de lange adem. In de tussentijd zal het – gezien de eerdere ervaringen van de stad op dit gebied – niet ingewikkeld zijn om enthousiasme los te maken voor een nieuwe tijdelijke bestemming van het complex. Design- en muziekprojecten, andere culturele activiteiten, tijdelijke woonruimte, de gemeente heeft eerder met dit bijltje gehakt.

P1010432De vijf studenten die er nu wonen houden een oogje in het zeil. Elke avond controleren ze het terrein en de gebouwen. ’s Nachts is er ook een beveiligingsbusje dat af en toe rondrijdt. Maar de studenten zijn geen beveiligers en het terrein is immens. Niet zo gek dus dat er vorig weekend al is ingebroken in het hoofdcomplex en een paar dagen later in het Koelhuis. In beide gevallen was het doel van de bezoekers de koperstroomleidingen. Met succes.

P1010423Onder de krakers is inmiddels het idee ontstaan om tekno-feesten te organiseren. Als dat lukt, zou dat kunnen leiden tot een aanwas van krakers van buiten de stad. D66: “Is het college het met ons eens dat het houden van feesten in Eindhoven (in leegstaande gebouwen) aan regels is gebonden die er zijn om veiligheid te garanderen?”

P1010403 P1010411 P1010435 P1010433 P1010446 P1010490