Author profile picture

Omdat winkelleegstand een belemmering is voor de levendigheid van de binnenstad, zijn verdergaande maatregelen nodig om hier verandering in te brengen. Desnoods in strijd met de regels. De VVD pleit voor experimenten met een “freezone“, een regelvrij gebied, om te kijken of dat een impuls kan vormen voor een heropleving van het winkelgebied. “Met als uitgangspunt ‘wat kan’ in plaats van ‘wat niet kan’.”

De VVD wil hiervoor een pilot in twee gebieden in de stad, een in de binnenstad en een daarbuiten. Dat hebben de liberalen vervat in een motie die later dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Aanvankelijk was het de bedoeling om de motie gisteravond al in stemming te brengen, maar indiener Monique List zag daar tijdens de veragdering toch van af. “De wethouder adviseerde ons de motie aan te houden omdat het horecabeleidsplan en de binnenstadsvisie in de loop van 2015 naar de gemeenteraad komen voor behandeling. Dan kunnen we de motie opnieuw indienen. Dat zullen we dan ook doen.”

Een pilot geeft volgens de VVD de mogelijkheid te onderzoeken of een ‘freezone’ kan bijdragen aan het verminderen van de leegstand “en daarmee ook een bijdrage kan leveren aan de aantrekkelijkheid van de stad.” Aanleiding is de nu al hoge winkelleegstand (17%), maar vooral de vrees dat dit alleen nog maar zal toenemen.

Volgens de VVD zou de gemeente samen met onder meer de winkeliersverenigingen en pandeigenaren twee pilotplekken moeten aanwijzen voor een freezone op winkelstraatniveau, in zowel de binnenstad als daarbuiten. “Daarbij kan onder meer worden meegenomen wat de pilots voor nieuwe businessmodellen kunnen betekenen.” In het bijzonder wil de VVD de mogelijkheden voor tijdelijke horeca en ‘eten op straat’ onderzocht zien.

Brainport-lector Cees-Jan Pen, gespecialiseerd in vastgoed en leegstand, heeft zijn hulp al aangeboden. “Het is interessant voorstel. Ik ben benieuwd naar reacties van de Eindhovense gemeenteraad. De Fontys-opleiding Marketing Economie en Recht denkt graag mee over de uitvoering.”