Pieter Hendrikse beziet “Vanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in en soms ook buiten Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal/cultureel domein) als in een vrije rol.

“…Versie 2016 van de gecollectiveerde midwinterlijke gemeenschapszin heeft veel ellende opgeleverd…”,

Het meldpunt vuurwerkoverlast heeft rond de laatste jaarwisseling slechts 45.000 (!) meldingen gekregen over vuurwerkoverlast. Het laagste aantal in vijf jaar. Jubel, jubel….!

Meld je aan voor IO op Telegram!

Elke dag om 20 uur exact één innovatief verhaal op je smartphone? Dat kan! Meld je aan voor onze Telegram-service en blijf op de hoogte van de laatste innovaties!

Meld je aan!

Afgelopen vrijdag werd mijn woonbuurt opgeschrikt door een jaarlijks terugkerend en oorverdovend lawaai. Daarvan mag je vandaag de dag natuurlijk niet echt meer schrikken, maar toch.

Op de publiek gefinancierde velden van de vv. Door Broederschap Sterk (DBS) vond ’n vuurwerkshow plaats. Een tuincentrum uit de omgeving toont clientèle en overige nieuwsgierigen wat de vuurwerkbranche dit jaar voor ons in petto heeft. Jong en oud komt er in groten getale op af teneinde de komende bestelling zorgvuldig en, aan de praktijk getoetst, te kunnen voorbereiden.

Wat wil je ook? Door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) is consumentenvuurwerk toegevoegd aan de lijst van culturele verworvenheden in ons land.
Legitimatie te over dus, en zeker meer dan voldoende om vragenstellers bij dit jaarlijkse verspilfestijn de mond te snoeren. Om en nabij de 68 miljoen euro ging er vorig jaar met Oud en Nieuw de lucht in. Dit jaar wordt ’t meer.

Er werden op 31 december en 1 januari jongstleden ‘slechts’ 482 mensen op de spoedeisende hulp van Nederlandse ziekenhuizen behandeld wegens vuurwerkletsel.
Het aantal gevallen van alcoholvergiftiging nam trouwens fors toe: tot 385, ’n stijging met maar liefst 27%.

Versie 2016 van de gecollectiveerde midwinterlijke gemeenschapszin heeft veel ellende opgeleverd, zoveel is wel zeker. Daarbij is nog niet gerekend met de materiële schade als gevolg van het culturele genot. Die bedraagt jaarlijks tientallen miljoenen euro’s.
’n Beetje commercieel inzicht leidt rap tot de conclusie dat er voldoende aanleiding is om de boel ook dit jaar weer ‘ns flink in rook en lawaai te zetten.

En aldus zal geschieden, de vuurwerkshows vormen de luidruchtige voorbode.

Het VIE wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OC&W: het departement dat o.m. als functie heeft om onderwijs en cultuur in onze gewesten bij voortduring naar een nóg hoger plan te brengen.
Interessant te weten hoe de indirecte steun aan de verbreiding van het ‘volksvuurwerk’ zich verhoudt tot de uitgaven die vanuit andere ministeries worden gedaan ter bevordering van veiligheid, openbare orde en gezondheidszorg.

In ons ‘vrije’ land zal de reactie wel zijn: ‘moet kunnen’. December is immers feestmaand. En voor velen onder ons is dat ’n begrip dat voor het overige geen enkele normatieve oriëntatie oproept. Ook niet bij de politiek verantwoordelijken. Woordvoerders vanuit de Tweede Kamer reageren vooral genuanceerd en bescheiden.

Het recente rapport van de gezaghebbende Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ten spijt, is er niemand uit de top van het openbare leven die opstaat.
Ja: burgemeesters, oogartsen en politiecommissarissen. Maar hun politieke impact is zo bezien verwaarloosbaar.
Volgens de OVV zijn de risico’s tijdens de jaarwisseling onaanvaardbaar groot.

Toch maar ’ns bij de buren kijken: in België en Duitsland. Bij de zuiderburen wordt uitsluitend siervuurwerk gedoogd en bij de oosterburen zijn er zeer veel vuurwerkvrije zones ingesteld.
Hoe moeilijk kan ’t zijn om het erfgoed in veiliger vaarwater te brengen?!

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

Doneer

Persoonlijke informatie

Over de auteur

Author profile picture Pieter Hendrikse is columnist voor IO. Hij schrijft onder meer over onderwijs en het sociaal-/culturele domein. Een interview met deze columnist is hier te lezen