Fontys © IO
Author profile picture

Door een externe financiering kan Fontys vier samenwerkingsprojecten voor kennisuitwisseling tussen hogescholen en professionals uit de publieke sector gaan uitvoeren. De financiering komt van RAAK-publiek, dat zich richt op financiering voor onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector.


De steun past goed in de ambitie van Fontys om een regionaal kenniscentrum te worden


 

De vier Fontys-projecten vormen onderdeel van in totaal 25 gefinancierde plannen uit het HBO. De start is tussen maart en juni 2016 en de looptijd is twee jaar. De vier projecten richten zich op zorg voor patiënten met onverklaarbare klachten, ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, sport- en gezondheidsapps en de binnenstad als bedrijf.


Binnenkort gaat e52 nader in op de afzonderlijke projecten; nu alvast een overzicht.


 

1. ‘Parasol’, Martijn Pisters, Fontys Paramedische Hogeschool

Huisartsen, fysiotherapeuten en medisch specialisten zien veel patiënten (30-60%) waarbij na medisch onderzoek de klachten niet door een herkenbare ziekte verklaard kunnen worden. Dit worden ook wel somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) genoemd. Naast de ingrijpende gevolgen voor de patiënt, vormt de ziektelast door SOLK ook een groot probleem voor zorgprofessionals en de maatschappij. Deskundigen constateerden dat het zorgaanbod voor patiënten met onverklaarde klachten in de eerstelijns gezondheidszorg niet optimaal is. Naar aanleiding hiervan is een vroegopsporingsmethode ontwikkeld waarmee mensen met preSOLK vroegtijdig geïdentificeerd kunnen worden. Om hoogrisico-patiënten adequaat te kunnen behandelen is een preventieprogramma ontwikkeld, het PARASOL programma.

2. ‘Verschillende ouders, verschillende leerkrachten’, Helene Leenders, Fontys Hogeschool Pedagogiek

Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs stagneert, zo blijkt uit landelijk trendonderzoek. Leerkrachten hebben behoefte aan ondersteuning om moeilijk bereikbare ouders ‘mee’ te krijgen, of om veeleisende ouders aan te kunnen. Vooral beginnende leerkrachten vinden gesprekken met ouders die andere overtuigingen of een andere cultureel-etnische achtergrond dan zijzelf hebben, moeilijk. Het project ‘Verschillende ouders, verschillende leerkrachten’ beoogt deze leerkrachten te ondersteunen bij het realiseren van “educatief partnerschap”.

3. ‘Voor iedereen een app?’ Steven Vos, Fontys Sporthogeschool

De laatste vijf jaar is het gebruik van sport- en gezondheidgerelateerde smartphone applicaties enorm gegroeid. Grote groepen beoefenaars van individuele sporten zoals hardlopen, fietsen en wandelen, maken er gebruik van. Voor (potentiële) sporters is het echter moeilijk om een keuze te maken uit de vele duizenden apps die voorhanden zijn. Datzelfde geldt voor de professionals en organisaties die daar weer achter staan. Toch hebben sportapps een enorm potentieel. Hiervoor is het essentieel dat apps de sporters optimaal begeleiden. Idealiter zouden apps moeten bijdragen aan een blessurevrije, frequente, plezierige en motiverende sportdeelname. Doelstelling van ‘Voor iedereen een app’ is bepalen welke (populaire) sportapp past bij welk type van gebruiker/professional op basis van doelstellingen en wensen.

4. ‘De ondernemende binnenstad’ (Cees-Jan Pen van Fontys Hogeschool Management Economie en Recht)

Ondanks groeiende winkelleegstand doen Nederlandse binnensteden het relatief goed.  Wel vindt er een ingrijpende transformatie plaats waarbij de winkelfunctie afneemt en andere functies opkomen. Fontys wil onderzoeken hoe de ontwikkeling van binnensteden kan worden gestimuleerd met het concept van de ‘ondernemende binnenstad’. Met ondernemersfondsen of Bedrijven Investeringszones zou de slag van praten naar doen makkelijker moeten worden, evenals gezamenlijke investeringen in zaken die er daadwerkelijk toe doen. Een visionaire gedachte is de gehele binnenstad als een bedrijf te runnen, als ware het een ‘BV Binnenstad’.