Rob van Gijzel
Author profile picture

Rob van Gijzel kondigde vandaag, 1 december 2015, zijn vertrek aan als burgemeester van Eindhoven. Hieronder zijn letterlijke verklaring aan de gemeenteraad:

Geachte leden van de raad,

Dank dat u op zo’n korte termijn hier bijeen bent gekomen.

Dat geeft mij de gelegenheid om u mee te delen dat ik gisteren de Commissaris van de Koning en de Minister van Binnenlandse Zaken persoonlijk heb geïnformeerd over mijn voornemen om in de loop van het komend jaar te stoppen als burgemeester.

In de loop van volgend jaar, omdat ik, conform de wens van de raad, in principe wil aanblijven tot aan het moment dat de nieuwe burgemeester is geïnstalleerd. Dit zal rond 1 september 2016 zijn.

Dit moment van aftreden ligt anderhalf jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Zelf heb ik het als zeer prettig ervaren dat ik kon aantreden als burgemeester, in april 2008, op een moment dat ruimschoots lag voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Het gaf me de gelegenheid om “rustig” in te groeien in de uitdagingen en kansen van de stad. Graag gun ik mijn opvolger een gelijksoortige start.

Zo wordt voorkomen dat het burgemeesterschap tegelijkertijd wisselt met de samenstelling van de gemeenteraad en de wethouders. Hierdoor wordt eveneens voorkomen dat selectieprocedure en installatie procesmatig samenvallen met campagnes en verkiezingen.

Deze redenering volgend zou een eerstvolgend moment zich pas eind 2019 voordoen. Dat is ongeveer over vier jaar.

Ik heb bij mijn herbenoeming aangegeven dat ik mijn tweede termijn niet volledig vol zou maken omdat ik na mijn burgemeesterschap van Eindhoven graag mijn werkzame leven met een mooie nieuwe uitdaging wil voortzetten. Wat dat zal zijn weet ik op dit moment nog niet. De komende periode geeft mij de gelegenheid me daar nader op te oriënteren.

Zaken losmaken, vernieuwen, kantelen en tegelijkertijd verbinden geeft mij energie. Die energie heb ik de afgelopen jaren voluit mogen inzetten. Jaren waarin Eindhoven niet alleen de diepste economische crisis na de Tweede Wereldoorlog heeft weerstaan, maar tegelijkertijd ook op een geweldige manier heeft gebouwd aan haar toekomst. Nationaal en internationaal is er ruime erkenning en wordt onze stad genoemd als voorbeeld van samenwerking, als voorhoede van technologische ontwikkeling en als plek om goed in te kunnen investeren.

Eindhovenaren zijn trots op hun stad en terecht. Economisch doen we het al jaren beter dan het landelijk gemiddelde, sociaal heeft de stad een sterk profiel, zowel voor wat betreft de sociale voorzieningen als in onderlinge solidariteit en verbondenheid. We hebben elk jaar geweldige evenementen van wereldklasse en in ruimtelijk opzicht worden enorme slagen naar de toekomst gemaakt.

Dit is geen afscheid, ik ben voorlopig nog niet weg en ik kijk met veel enthousiasme en passie uit naar de komende maanden waarin we met volle kracht samen verder zullen bouwen aan deze prachtige stad.

Dank u wel.

Rob van Gijzel