©Pixabay
Author profile picture

Innovatieve verticale ecosystemen moeten kades langs stedelijke rivieren vergroenen. Dat kan met behulp van mortels waardoor plantengroei mogelijk is, zonder dat een kade daardoor verzwakt. Enkele prototypes van die systemen zijn deze week geïnstalleerd langs de kades van de Nieuwe Mark in Breda. Het gebeurt als onderdeel van het Europese project GreenQuays, waar ook de TU Delft aan meewerkt.

Rivieren in steden zijn belangrijke elementen voor stedelijke ecosystemen. Ze kunnen helpen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Het herstel van stedelijke rivieren is echter wel een uitdaging. Drukke stadscentra bieden weinig ruimte voor de ontwikkeling van natuurlijke rivieroevers. Het onderzoeksproject GreenQuays stelt een reeks innovatieve verticale ecosystemen voor om zulke kades toch te kunnen vergroenen.

De oplossing draait om een innovatieve ‘Nature Inclusive Quay technologie’. Deze technologie is specifiek ontworpen om de ontwikkeling van een complex verticaal ecosysteem te ondersteunen. Het biedt optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van flora en fauna. De technische oplossing wordt ondersteund door sociale innovatie. Het is de bedoeling dat belanghebbenden en burgers actief worden betrokken bij het hele plan.

Breda: mortel voor optimale plantengroei

Breda is een van de steden die wil vergroenen. Dat wordt geprobeerd door het herstel van de stadsrivier de Nieuwe Mark. Er komt een 175 meter lange groene kade langs deze rivier. De nieuwe groene kade moet op een natuurlijke wijze overgaan in het openbaar groen langs de rivier. Voor de aanpak in Breda ontwikkelde het onderzoeksteam van de faculteit Bouwkunde (TU Delft) onder meer verschillende mortels voor een optimale plantengroei. In  normale omstandigheden kan plantengroei een kademuur verzwakken doordat de wortels zich een weg banen door het mortel van de voegen. Met nieuwe soorten mortel en andere oplossingen om planten houvast te bieden, moet dat probleem worden voorkomen. Het onderzoeksteam is deze week begonnen met het aanleggen van de verschillende prototypes van de groene kademuur. Elk prototype introduceert een andere techniek. Op die manier kan het onderzoeksteam het ecosysteem optimaliseren voor zowel de flora als de fauna.

Ook plekken voor vogels

De Brabantse stad worstelt net als veel andere steden met het probleem van niet-duurzame ontwikkeling uit het verleden, achteruitgang van stedelijke ecosystemen en een gebrek aan weerbaarheid tegen klimaatverandering. Het project GreenQuays past goed bij de ambitie van Breda.

Behalve de aanleg van een verticaal ecosysteem en het creëren van voorwaarden voor de groei van kruidachtige planten, varens en mossen, worden in Breda enkele unieke boomvakken gemaakt langs de rivier. In de kademuur komen verder ook broedplekken voor vogels.