Author profile picture

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Maarten Steinbuch, Mary Fiers, Carlo van de Weijer, Lucien Engelen en Tessie Hartjes, probeert E52 uit te vinden hoe de toekomst eruit zal zien. De vijf columnisten, af en toe aangevuld met gastbloggers, zijn allemaal op hun eigen manier bezig met oplossingen voor de problemen van onze tijd. Zodat Morgen Beter wordt. Deze zondag is Lucien Engelen aan de beurt. Hier alle eerdere afleveringen.

Wat zijn we toch verwend hè. Op het vlak van digitale zorg bijvoorbeeld is er best veel kritiek en roep om ‘opschaling’, ‘uitrollen’ en ‘implementeren’. Allemaal goed en wel, als je echter achterom kijkt en ziet wat er allemaal al gebeurd is in de afgelopen jaren kun je best ‘hoopvol’ zijn.

Deze week was het de Nationale eHealthweek (#ehw18) op meer dan 250 locaties in het hele land toonden professionals vaak samen met patiënten hun ervaringen inclusief leerpunten. Gedreven mensen die met passie aan de slag zijn gegaan, om zorgvuldig te proberen de káns die er in omsloten zit tot een realiteit te maken. Ook al omdat we gewoon geen keuze hebben met een welhaast verdubbeling van de zorgvraag en ik schat in een gelijk of zelfs lager budget.

De roep om ‘meer personeel’ en ‘meer geld’ doet het altijd leuk, maar is tamelijk utopisch. Een week met een Secretaris Generaal van VWS die van hot naar her reisde om op zoveel mogelijk plaatsen te laten zien, voelen en bewijzen dat de overheid NIET het probleem is als je een écht probleem hebt.

(Disclaimer : Ik ben tot internationaal ambassadeur van Nursing van de society Sigma Theta Tau benoemd (een grote onverwachte eer voor mij als enige niet-verpleegkundige). 

Kijkend naar de roep om meer verpleegkundigen sta ik daar voor een deel zeker achter, althans voor zover ik het kan overzien. Aan de andere kant echter zie ik kánsen op vlak van technologische mogelijkheden, het over-de-schutting denken in de vorm van verpleegkundige volgt patient, of de notie dat het niet de verpleegkundige is die het werk aan neemt, maar de dokter nog maar weinig landt. Door de technologische mogelijkheden hóeft niet elke verpleegkundige HBO opgeleid te zijn, gebruik van techniek wordt steeds eenvoudiger.

Ik zou zo graag zien dat ook díe kant eens meer belicht wordt. Mooi dat een deel er van nu in het (ook door ons Radboudumc ondertekende) manifest staan.

Innovatie kan bestaande paradigma’s doorbreken, de zaak eens van een andere kant bekijken, buiten de lijntjes kleuren. Einstein zei het al: “Als je zoekt op dezelfde plek als waar het probleem ontstaan is, vind je dezelfde oplossing.”

Ik daag iedereen uit om eens een keer NIET naar het bekende jaarlijkse congres van je sector te gaan, maar naar een congres uit een geheel ándere sector. Ik doe dat al jaren en dat leidt tot verrassende inzichten, contacten en niet zelden ook tot onverwachte oplossingen. Dus… als u nog eens een congres zoekt over iets anders dan uw eigen vakgebied: de zorg heeft uw denkkracht en ervaring hard nodig 😉