Author profile picture

Zelfs de grootste onderlinge verschillen hoeven een verdraagzame samenleving niet in de weg te staan. Het is juist omgekeerd, zo zei burgemeester John Jorritsma maandagavond bij de viering van 73 jaar bevrijding. “Het is elkaar willen begrijpen en elkaar vrijheid gunnen, iets waar we vandaag weer bij stilstaan. Door verdraagzaamheid komen we tot gedragen oplossingen die echt werken.”

In het bijzijn van Bill Pendell, Joe Cattini en Ken Thiis – drie negentigers die 73 jaar geleden als jonge jongens met de Geallieerden meehielpen met de bevrijding van West-Europa – hield Jorritsma een vurig pleidooi voor een verdraagzame samenleving. “De bevrijders van toen hadden ons niet die prachtige vrijheid kunnen schenken als zij enkel zichzelf belangrijk zouden vinden. Hoe actueel lijkt die les 73 jaar na dato nog te zijn.”

Jorritsma zei het gevoel af en toe niet te kunnen onderdrukken dat we in een lange tenenmaatschappij leven, “waar samen leven samen schreeuwen is geworden, de stille meerderheid afhaakt en het vertrouwen in elkaar en in de politiek afneemt.” Maar er is een alternatief, zo hield hij zijn gehoor op het Stadhuisplein voor. “In een samenleving is het van groot belang om verdraagzaam te zijn, want een samenleving is per definitie divers. Verdraagzaam zijn is niet het overnemen van elkaars mening, noch het compleet afwijzen. Dat we accepteren dat de ander iets anders wil: niet iedereen hoeft elke zondag naar PSV en niet iedereen hoeft een startup te beginnen. Het is elkaar willen begrijpen en elkaar vrijheid gunnen, iets waar we vandaag weer bij stilstaan.”

“Niet iedereen hoeft elke zondag naar PSV en niet iedereen hoeft een startup te beginnen. Het is elkaar willen begrijpen en elkaar vrijheid gunnen, iets waar we vandaag weer bij stilstaan.”John Jorritsma, Burgemeester van Eindhoven

Juist in Eindhoven zou dat moeten kunnen lukken, aldus Jorritsma. “Onderlinge verschillen geven ons juist kracht; we dagen elkaar uit en vullen elkaar aan. Met een houding van ‘ik steek mijn hand naar je uit’ in plaats van ‘ik wijs je af’ draagt iedereen eraan bij dat we blijven leven in die prachtige vrijheid.”

En iedereen heeft een rol om de fouten uit het verleden niet te herhalen, zo sloot Jorritsma zijn verhaal af. “Uw stem van begrip en erkenning voor de ander is van belang, anders overstemt het geluid van de extremen ons. Wij hopen dat het nooit meer nodig is dat jongens van rond de 20, zoals als Bill Pendell, Joe Cattini en Ken Thiis 73 jaar geleden deden, hun leven in de waagschaal moeten leggen.”